Mūsdienu literatūras teorijas

CollectionLU LFMI izdevniecība
TitleMūsdienu literatūras teorijas
Additional informationSastādītāji un ievada autori Ieva E. Kalniņa, Kārlis Vērdiņš.
Redaktore Antra Legzdiņa.
Mākslinieks Krišs Salmanis.

Publicitātes informācija

Kolektīvās monogrāfijas “Mūsdienu literatūras teorijas” 16 nodaļās 16 literatūrzinātnieki un kultūrfilozofi sniedz koncentrētu pārskatu par galvenajām mūsdienu literatūras teorijas pieejām. Grāmatā apskatītas gan pieejas, kas koncentrējas uz dziļu teksta lasījumu (jaunā kritika, krievu formālisms, strukturālisms, poststrukturālisms, dekonstrukcija, semiotika un naratoloģija), gan arī tādas, kuras lielu uzmanību pievērš darba sabiedriskajam kontekstam un tapšanas apstākļiem (marksisms, jaunais vēsturiskums un literatūras antropoloģija, feminisms, psihoanalīze, zilo teorija, ekokritika, postkoloniālisms), apskatīta arī hermeneitiskā pieeja un mūsdienu literatūras starpdisciplinārās izpausmes formas mediju teorijas kontekstā.
Katras nodaļas beigās teorētiskajam izklāstam pievienots pētnieka brīvi izvēlēts latviešu autora darba lasījums attiecīgās pieejas kontekstā, tā sniedzot priekšstatu par teorijas praktisko pielietojumu literāra darba analīzē.

Saturs

JAUNĀ KRITIKA: Jaunās kritikas idejas: Pētera Brūvera dzejoļa "Kāpēc tev tik pelēki mati, brāli?" lasījums / Ojārs Lāms.
KRIEVU FORMĀLISMS: Krievu formālisma idejas: Viļa Sauleskalna noveles "Lisjēna" lasījums / Jānis Ozoliņš.
STRUKTURĀLISMS: Strukturālisma idejas: Kārļa Vērdiņa dzejoļa "Tētis meklē kašķi" lasījums / Ilva Skulte, Normunds Kozlovs.
POSTSTRUKTURĀLISMS: Poststrukturālisma idejas: Ingas Žoludes stāsta "Netīrā veļa" lasījums / Ieva Kolmane.
DEKONSTRUKCIJA: Dekonstrukcijas idejas: Raiņa lugas "Uguns un nakts" lasījums / Anda Baklāne.
SEMIOTIKA: Semiotikas idejas: Reiņa un Matīsa Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" lasījums / Elīna Vasiļjeva.
NARATOLOĢIJA: Naratoloģijas idejas: Rūdolfa Blaumaņa noveles "Salna pavasarī" lasījums / Inguna Sekste.
HERMENEITIKA: Hermeneitikas idejas: Raiņa dzejoļa "Daba un dvēsle" lasījums / Skaidrīte Lasmane.
MARKSISMS: Marksisma idejas: Andras Neiburgas stāsta "Kolonija" lasījums / Kārlis Vērdiņš.
JAUNAIS VĒSTURISKUMS UN LITERĀRĀ ANTROPOLOĢIJA: Jaunā vēsturiskuma un literārās antropoloģijas idejas: Fallija stāsta "Bairona galva" lasījums / Pauls Daija.
PSIHOANALĪZE: Psihoanalīzes idejas: Vizmas Belševicas poēmas "Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām" lasījums / Ieva E. Kalniņa.
FEMINISMS: Feminisma idejas: Māras Zālītes lugas "Margarēta" lasījums / Sandra Meškova.
ZILO TEORIJA: Zilo teorijas idejas: Rūdolfa Blaumaņa stāsta "Baltais" lasījums / Kārlis Vērdiņš.
POSTKOLONIĀLISMS: Postkoloniālisma idejas: Rūdolfa Blaumaņa noveles "Andriksons" lasījums / Benedikts Kalnačs.
EKOKRITIKA: Ekokritikas idejas: Ulža Bērziņa dzejoļa "Koncerts vecajā augstskolā" lasījums / Marians Rižijs.
MEDIJU TEORIJA UN LITERATŪRA: Mediju teorijas idejas: Sergeja Timofejeva dzejoļa "Vīrietis ar sievieti" lasījums / Ilva Skulte.
PublisherInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
ISBN9789984893075
Klasifikators
Artist
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Files
Linked works
Publishing year/ place2013
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
2013Publishing year/ placeCity
Showing 1-2 of 2 items.
TitleAuthorPublishing yearPublishing place
Lietotājam draudzīga rokasgrāmata Zita Kārkla
2014Rīga
Pirmais ceļvedis mūsdienu literatūras teoriju labirintāZanda Gūtmane
2014Rīga
Showing 1-2 of 2 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.