Literatūrkritiskie raksti

CollectionLatvijas Valsts izdevniecība
TitleLiteratūrkritiskie raksti
Additional informationSATURS
1. Apcerējumi un kritikas
 • M. Gorkijs un proletariāts. Māksla un dialektika
 • Saturs un forma. Mākslas teorētiska skice
 • Vienas dvēseles dziesma. Piezīmes par Aspazijas liriku
 • Literatūra un audzināšana. Pedagoģiski literāriskas skices
 • Jaunās pilsētas dzeja
 • Emīls Verharns un latviešu dzeja. (Nekrologa vietā)
 • Kultūras krustceļos
 • Māksla jaunajā strādnieku kultūrā
 • Ļefs-Krefs-blefs. Īsas piezīmes par krievu kreisās frontes mākslas žurnālu "Лeф"
 • Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritikā
 • Latvijas rakstniecības kreisais spārns
 • Tagadējā latviešu literatūra
 • Piezīmes par jaunajām parādībām Latvijas kreisā rakstniecībā
 • Leons Paegle. Latviešu dzejnieka revolucionāra piemiņai
 • Latviešu literatūra Padomju Savienībā
 • Latviešu teātris un cīņa par kultūru
 • No vēstules Raiņa piemiņas vakara dalībniekiem.
 • Latviešu literatūra
 • Linards Laicens. Portfelis un valgs. Priekšvārds
 • Rainis pieder darba tautai. (Biedra Knoriņa runa Raiņa jubilejas vakarā)
 • "Jāņa Robežnieka pārnākšana" izdevumam SPRS
 • Ievads krājumam "Latvju tautas pasakas un teikas". (J. Straujāņa izlase. М., "Prometejs". 1936.) -
2. Recenzijas
 • Degošā sala. J. Akuratera stāsts
 • J. Akuraters. Iz bijušām dienām. Stāsti un tēlojumi
 • A. Austriņš. Pušelnieki un suselnieki
 • A. Austriņš. Cīruļu putenis. Laika vērojumi
 • Fr. Bārda. Zemes dēls. Dzejas.
 • Rūdolfa Blaumaņa kopoti raksti. Piektais sējums. Stāsti
 • Tāli zvani. A. Brūklenāja dzejoļi
 • A. Brūklenāja "Zelta sapnis"
 • "Domas", žurnāls literatūrai, zinātnei un mākslai. Nr.1-3, 1914.g.
 • Heinriha Heines "Ziemeļjūra". Tulkojis J. Rainis
 • Jāņa Jaunsudrabiņa "Dziesminieks". Dzejoļi
 • "Saules bērni". A. Kurcija dzejas
 • Līgotņu Jēkaba stāsti. III
 • Ievads tagadnes estētikā no Dr. E. Meimaņa
 • Plūdoņa "Fantāzija par puķēm. Modernā cilvēka dvēseles lāsts.
 • Plūdoņa "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas"
 • Plūdons. Dzīves simfonijas. Episki dzejojumi
 • Modernā vācu lirika Plūdoņa tulkojumā
 • Ave, sol! Dzeja no Raiņa
 • Vēja nestas lapas. Dzejoļu krājums no J. Raiņa
 • Tie, kas neaizmirst. Rudens dziesma no Raiņa
 • Indulis un Ārija. J. Raiņa jaunības traģēdija
 • J. Raiņa "Gals un sākums". Viena rituma ziemas dziesma
 • J. Raiņa "Pūt, vējiņi"! Tautas dziesma piecos cēlienos
 • P. Roberts. Kurp trauc Aspazijas varones? Kritisks apcerējums
 • Ziedu krūze. Pāvila Rozīša dzejas
 • Saltikovs-Sčedrins. (1826.-1889.)
 • "Pret ziemeļiem". Dramatisks tēlojums 4 cēlienos. Sarakstījis A. Saulietis
 • Pasaka. Andra Vitalka piezīmējumi un karikatūras. Izdevis A. Saulietis
 • Kārļa Skalbes "Pazemīgās dvēseles"
 • Kārļa Skalbes "Sapņi un teikas". Dzejoļi
 • Kārlis Skalbe. Saules puķes. Ziemas pasakas
 • Tautas rakstnieki. Teodora kopoti raksti. 1
 • Andreja Upīša "Robežnieki". Triloģija. Otrā daļa "Zīda tīklā"
 • Andreja Upīša "Mazas drāmas". Dzejoļi
 • Nemiers. Andreja Upīša noveles
 • J. Rainis un viņa dzeja. Bibliogrāfiski kritiska skice no Andreja Upīša
 • Andreja Upīša "Balss un atbalss". Drāma četros cēlienos
 • Andreja Upīša "Amacones". Komēdija vienā cēlienā
 • Upīša-Birznieka "No rīta". -
 • 3. Vēstules.
PublisherLatvijas Valsts izdevniecība
Formatbook
Work typeoriginal work
ISBN000337963
Categories
Author
Author of the comment
Compiler
Person of reception
Publishing year/ place1960
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
1960Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.