Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Gastronomiskais teksts literatūrā un kultūrā, XV

CollectionDaugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
TitleLiteratūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Gastronomiskais teksts literatūrā un kultūrā, XV
Additional informationSastādītāja, zinātniskā redaktore Rudīte Rinkeviča.
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
Angļu teksta redaktore Sandra Meškova, krievu teksta redaktore Gaļina Sirica, latviešu teksta redaktore Jana Butāne-Zarjuta.

Saturs

 • Angelika Juško-Štekele. Daži "gastronomiskie" tabu latgaliešu folklorā
 • Светлана Погодина. Заметки о грамматике тела: гастрономический код в текстах латышского фольклора
 • Людмила Борис. Названия первых блюд в буковинском диалекте (Украина)
 • Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Lithuanian Wedding Meals of Modern City Dwellers
 • Sandra Wawrzyniak. Swahili Cuisine as a Reflection of Multicultural Interactions
 • Наталья Урванцева. Еда в детских обрядовых магических практиках
 • Наталия Белякова. Национальная кухня как инструмент познания Другого: опыт путешественников эпохи Просвещения
 • Илона Мотеюнайте. Мотив еды в повестях о детстве XIX века: социальные проблемы сквозь гастрономию
 • Наталья Вершинина. О функции гастрономических образов в произведениях А. С. Пушкина (Арап Петра Великого, Евгений Онегин, Дубровский и др.)
 • Inta Genese-Plaude. Ēdiens un identitāte Augusta Deglava romānā "Rīga"
 • Елена Иванцова. Телесный язык застолий и трапез у Ф. М. Достоевского Юлия Минутина-Лобанова. Тема битвы-пира в поэзии русских футуристов периода Первой мировой войны
 • Фаина Тимошенко. Поэтическая фразеология с ключевым словом "вино" в поэзии русских символистов
 • Ольга Спачиль. Еда в семье Чеховых: южнороссийские диалектизмы в их кулинарном лексиконе
 • Ieva Kalniņa. Ēdiena funkcijas Annas Brigaderes triloģijā "Dievs, Daba, Darbs" (1926), "Skarbos vējos" (1930) un "Akmeņu sprostā" (1933) ..
 • Наталья Никитина. "Гастрономический" компонент в рассказах К. Паустовского: структура и семантика
 • Олеся Никитина. "Мёд" в художественном мире сказки Леонида и Ирины Тюхтяевых Зоки и Бада
 • Инна Дворецкая. "Гастрономический текст" Игоря Чиннова
 • Аркадий Неминущий. Гастрономический код в романе И. А. Гончарова ''Обломов"
 • Ingrīda Kupšāne. Valentīna Jakobsona "Trejādo brokastu" ēdienkarte
 • Iveta Narodovska. Gastronomiskais kods latviešu un krievu sieviešu postreālistiskajā prozā
 • Sandra Okuņeva. Gardās vērtības: ēdieni Māras Zālītes grāmatās bērniem
 • Rudīte Rinkeviča. "Gastronomisko tēlu" semantika Māra Putniņa stāstu ciklā "Mežonīgie pīrāgi"
 • Imants Ļaviņš. Vīna poēzija Omāra Haijama daiļradē
 • Галина Вирина. Семантика еды в ранних романах Генриха Белля
 • Tatjana Hramova. 'Alive the live-oh': Phylum Mollusca in Samuel Beckett's Texts and Names
 • Сергей Полянский. Гастрономия абсурда в романе Бориса Виана Пена дней
 • Astra Spalvēna. Lutināt un baudīt: ieskats gastronomiskā vārdu krājuma lietojumā
 • Karīne Laganovska. Maizes semantika vācu pēckara prozā
 • Ilona Ļaha. Ēdieni Astridas Lindgrēnes darbos
 • Solvita Pošeiko. Ēdiena konceptuālās nozīmes Sofi Oksanenas darbā "Staļina govis"
 • Juris Andrejs Kastiņš, Valentīna Sokolova. Literatūras gastronomijas prieks Kristas Volfas stāstā "Volfa kungs gaida viesus un gatavo tiem ēdienu"
 • Ilze Kangro. Katarīnas Hāgenas romāns "Ābolu sēkliņu garša" un atmiņu estetizācija
 • Олег Беляев. Лексико-семантические особенности слов, обозначающих еду в современном французском языке: от "каши" до "вальдорф"
 • Светлана Ковпик. Литературоведческие подходы к изучению густатива в художественных произведениях
 • Laura Uzule. Lokālie laikraksti – kopienu identitātes veidotāji un "logs uz pasauli"
PublisherDaugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No15
ISBN 9789984146980
ISSN 2243-6960
Linkhttps://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Literatura_kultura__XV_2014.pdf
Papildus klasifikators
Author
Compiler
Editor
Person of reception
Publishing year/ place2014
Daugavpils
Daugavpils

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Daugavpils
(Daugavpils)
2014Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.