Latviešu literatūras vēsture 6. sējumos. 2. sējums

CollectionLatvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība
TitleLatviešu literatūras vēsture 6. sējumos. 2. sējums
Additional informationLatviešu nacionālās literatūras sākuma periods (no 19. gadsimta 50. gadu vidus līdz 80. gadu vidum)
REDAKCIJAS KOLĒĢIJA: Jānis Kalniņš, Kārlis Kundziņš, Ēvalds Sokols (atbildīgais redaktors), Alfons Vilsons

SATURS
Aleksejs Apīnis – Grāmatniecība
Aleksejs Apīnis, Alfons Vilsons – Jānis Austriņš
Kārlis Arājs – Krišjānis Barons. Jānis Sproģis
Mirdza Gaile – Tautas izglītība
Biruta Gudrike – Andrejs Spāgis. Pēteris Krumberģis. Juris Caunītis. Jēkabs Zvaigznīte. Jēkabs Pilsātnieks. Laubes Indriķis. Andrejs Stērste. Matīss Siliņš
Biruta Gudriķe, Marģers Sočņevs – Kaspars Biezbārdis
Viktors Hausmanis – Frīdrihs Mālberģis. Vensku Edvarts
Viktors Hausmanis, Alfons Vilsons – Rihards Tomsons
Jānis Kalniņš – Andrejs Pumpurs. Māteru Juris
Ingrīda Kiršentāle – Brāļi Kaudzītes
Kārlis Kundziņš – Ādolfs Alunāns. Marija Pēkšēna
Valija Labrence – Juris Alunāns
Georgs Libermanis – Krišjānis Valdemārs (biogrāfija, sabiedriski politiskā darbība. Jūlijs Kalējs-Kuzņecovs.
Maiga Mauriņa – Ernests Dinsberģis. Krišjānis Dinsberģis
Arturs Ozols – Literārās valodas attīstība
Jānis R. Ozols – Esenberģu Jānis
Ivars Riekstiņš – Pēteris Balodis
Benita Smilktiņa – Baumaņu Kārlis. Andrejs Dīriķis
Ēvalds Sokols – Saimnieciskie un sabiedriski politiskie apstākļi Vidzemē un Kurzemē
Jānis Upītis – Atis Kronvalds. Auseklis. Kažoku Dāvis. Pēteris Gūtmanis. Antons Tullijs
Valdis Vanags – Saimnieciskie un sabiedriski politiskie apstākļi Latgalē. Periodika (pirmais kalendārs Latgalē). Andrivs Jurdžs. Pīters Miglinīks
Alfons Vilsons – Periodika (levads. Laikraksti un rakstu krājumi 50., 60. gados. Laikraksti, žurnāli un rakstu krājumi 70. gados un 80. gadu pirmajā pusē. Kalendāri Vidzemei un Kurzemei). Kultūras sakari. Literatūras kritika. Progresīvā dzeja, proza un dramaturģija. Reakcijas literatūra. Krišjānis Valdemārs (darbība daiļliteratūrā un kritika). Apsīšu Jēkabs. Marija Medinska. Lapas Mārtiņš
Daina Zemzare – Fricis Brīvzemnieks

PublisherLatvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No2
Linkhttp://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pp|issue:/g_001_0306047498|page:7|issueType:B
Categories
Author
Editor
Person of reception
Linked works
Publishing year/ place1963
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
1963Publishing year/ placeCity
Showing 1-1 of 1 item.
TitleAuthorPublishing yearPublishing place
Jaunā skatījumāEdgars Damburs
1964Rīga
Showing 1-1 of 1 item.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.