Kopoti raksti 6 sējumos. 3. sējums

CollectionLatvijas Valsts izdevniecība
TitleKopoti raksti 6 sējumos. 3. sējums
Additional information3. sējums. Raksti par latviešu literatūru.
Redakcijas kolēģija: Arvīds Grigulis u. c. ;
Sakārtotāja un komentāru autore Mirdza Ābola.

Saturs

Doku Ata piemiņai
Latviešu daiļliteratūras krājums krievu valodā
"Via dolorosa" ("Sāpju ceļš")
Plūdoņa dzejas
Pāvils Rozītis. "Zīļu rota"
Trioletas
Pāvils Rozītis. "Skanošais laiks"
Dzejas (1914.–1918.) Antons Austriņš
"Māras zemē" Latgales tēlojumi
Kārlis Štrāls
"Kauja pie Glemu – Liepas"
Vēstule oktāvās
Dzīve Kurzemes laukos
Janševska romāns "Dzimtene"
Ansis Gulbis
Jānis Grots
Teodors Zeiferts
60. dzimšanas dienā un 40 gadu rakstnieka un audzinātāja jubilejā
Vienīgais un neatdarināmais
Atkalredzēšanās Valkā
Trīs mazas piezīmes
Latviešu rakstniecības vēsture
Par rakstniekiem un gleznotājiem
Austru Skujiņu pieminot
Mīlas pilna sirds
Antonam Austriņam šodien apaļi piecdesmit
Pārdomas par Plūdoņa dzeju
Daži vārdi par Kārli Skalbi
Leona Paegles piemiņai
Revolucionārais rakstnieks
"Mūža cīņās"
Kārļa Štrāla sešdesmit gadi
Pārdomas par Raini
Humora meistars
Doku Ata piemiņai
Rakstnieka 80. dzimšanas dienā
Doku Ata piemiņai
16 I 1861. - 14 XI 1903. Jānis Ezeriņš.
Rakstnieka 50. dzimšanas dienas atcerei
Viļa Lāča daiļrade
Fašisti apgāna latviešu mirušo rakstnieku piemiņu
Dzejnieka nāves dienā
Sveiciens latviešu rakstniekiem
Rozentāls un Blaumanis
Valdim Luksam četrdesmit gadu
Ceļā uz plēnumu
Rakstniecības pieci gadi
Brīvības cinītājs Kronvalds
Latvijas rīta dzejnieks Juris Alunāns
Sudrabu Edžus piemiņai 1860.–1941.
Raiņa daiļrade
Raini lasot un pieminot
Dainu tēvs Krišjānis Barons
Krišjānis Valdemārs
120 gadu dzimšanas dienas atcerei
Par Meinharda Rudzīša dzeju
"Ave, sol!" Ievada vārdi
Sveicinām Jāni Grotu
Arvīda Griguļa dzejas "Vētrā"
Ērika Adamsona piemiņai
Par tautiskās atmodas laikmetu
Viena Raiņa doma
Raiņa piemiņas dienās
Dažas pārdomas
Jāņa Grota "Rīta stunda"
Mirdzas Ķempes dzeja
Andrejs Upīts – krievu klasiķu tulkotājs
Par Aleksandra Čaka dzeju
Arvīds Grigulis
Vilis Lācis
Pavasara vārtos
Mūsu draudzība. Latviešu padomju rakstnieku 2. kongresa priekšvakarā
Indriķa Lēmaņa stāsti
Sveicinājums
(Andreja Upīša 70 gadu jubilejā) Tautas rakstnieks Andrejs Upīts
Pētera Sila dzeja
Anatola Imermaņa dzeja
Latviešu rakstnieku darbi krievu valodā
Andreja Baloža dzejas lasot
Latviešu rakstniecības dekāde Maskavā
Valdis Lukss. Latviešu tautas dziesminieks
Divdesmit gadiem apritot pēc Raiņa nāves (1865.–1929.)
Tauta piemin Raini
Viļa Lāča "Vētras" trešo daļu lasot
Anna Sakse
Dzejnieka nemirstība
Draudzības, darba un miera vārdi
Aleksandra Čaka dzejoļi
Andra Vējāna dzeja
Kopā ar tautu. Mācīties! Strādāt!
Mieram un dzīvībai
Uzvar Jānis Līdums
Tautas mīlestība apmirdz Tautas rakstnieku
Prātam un sirdij
Rainis cīņā par mieru
"Būs jauna māja, pasaule un sirds"
A. Vējāna dzejoļi
"Kur visi kuģi satiksies"
Veidenbaums krievu valodā
Latviešu tautas rakstnieks
Viļa Lāča 50 gadi
Romāns par buržuāzisko Latviju
Vilis Lācis
Rainis
Raiņa balss skan pasaulē
Rainis un krievu kultūra
Dzeja un dzīve
"Nesatriekt vairs jauno audzi"
Andreja Baloža dzejoļu krājums "Vēji logā"
Tautu draudzības tēma latviešu padomju literatūrā
Nav jābaidās no augstām prasībām, lieliem mērķiem
Par O. Mauriņa dzejoļiem
Kur meklējami latviešu padomju literatūras sākumi
Jānim Jaunsudrabiņam astoņdesmit gadu (1877. – 25 VIII – 1957.)
Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltā grāmata"
Kārļa Skalbes pasakas
Rieciens mazs, bet dod daudz spēka
Meklējam un atrodam
A. Baloža dzejoļu izlase "Spārnotie gadi"
Daži vārdi par Linardu Laicenu
Deputāta kandidāts Valdis Lukss
Andrejs Balodis
Jāņa Asara piemiņai
Par Antonu Austriņu un viņa "Puiškanu"
Baltajai seko Zaļā gramata
PublisherLatvijas Valsts izdevniecība
Formatcollected works
Work typeoriginal work
Papildus klasifikators
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Linked works
Publishing year/ place1959
Latvijas Valsts izdevniecība
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
1959Publishing year/ placeCity
Showing 1-2 of 2 items.
TitleAuthorPublishing yearPublishing place
"Savu dzīvi it kā bultu tālēs svied!"Edgars Damburs
1963Rīga
Tautas dzejnieka lielais devumsAlfons Vilsons
1959Rīga
Showing 1-2 of 2 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.