Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš

CollectionApgāds "Zinātne"
TitleImants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš
Additional informationZinātnisko rakstu krājums.
Sastādītāja un ievada autore Ausma Cimdiņa.
Redkolēģija: Ausma Cimdiņa, Gintare Bernotiene, Guntars Godiņš, Anna Katrīna Īzaka, Benedikts Kalnačs, Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece, Jānis Stradiņš, Vita Zelče.
Redaktores: Jolanta Treile (latviešu valoda), Regīna Jozauska (angļu valoda).
Tulkojums angļu valodā Anita Grauduma.
Andra Bērziņa ievadvārdi.
Mākslinieks Aivars Plotka.
Foto: Gunārs Janaitis.

Saturs

IESKATS IMANTA ZIEDOŅA DZEJAS PASAULĒ
Ausma Cimdiņa. Imanta Ziedoņa "mūžības temperaments" un tagadnes poētiskās stratēģijas
Janīna Kursīte. Paradoksālais Ziedonis ortodoksālajā laikmetā un ortodoksālais Ziedonis paradoksālajā laikmetā
Eva Eglāja-Kristsone. Mēs satiksimies iekšupvīdamies. Ziedoņa Eross
Ilona Miezīte. Horizontāles un vertikāles dzejkrājumā "Taureņu uzbrukums"
Sandra Ratniece. Imanta Ziedoņa teksta ornamentalizācija
Baiba Kauliņa. Paradoksa poētika Imanta Ziedoņa dzejas atskaņu semantikā
Elīna Kokareviča. Imanta Ziedoņa "Motocikls" kultūrekoloģijas skatījumā

IMANTA ZIEDOŅA DZEJPROZA UN LIROEPIKA
Ilze Rūmniece. Retorika Ziedoņa tekstos: parentēze "Epifānijās"
Una Alksne. Robežsargu un mākslinieku līnija: robežas jēdziens Imanta Ziedoņa "Epifānijās"
Līga Plivča. Patriarhālās vērtības Imanta Ziedoņa "Poēmā par pienu"
Zita Kārkla. Imanta Ziedoņa "Poēma par pienu": sievietes un sievišķīgā ierakstīšana tekstā
Eva Birzniece. Imanta Ziedoņa dokumentālā proza postkoloniālajā diskursā
Evija Veide. Poētiskā un praktiskā Latvija Imanta Ziedoņa darbos
Laima Kota. Imanta Ziedoņa vertikāles perpendikulārajos ceļojumos
Austra Gaigala. Poētiskās rotaļas Imanta Ziedoņa pasakās
Lita Silova. Imanta Ziedoņa "mācību grāmatas" 21. gs. izglītības prioritāšu kontekstā

IMANTS ZIEDONIS TULKOJUMOS UN CITĀS MĀKSLĀS
Silvestrs Gaižūns. Imanta Ziedoņa "mūžības temperaments" - laikmetam un mūžībai
Gintare Bernotiene. Imanta Ziedoņa līdzinieki Lietuvā
Ilona Ļaha. Imants Ziedonis un Zviedrija
Iveta Narodovska. Imanta Ziedoņa "Epifāniju" tulkojums krievu valodā
Tatjana Barišņikova, Ilze Brēmere. Tulkojums vai dialogs: Marinas Cvetajevas cikls "Dzejnieki" un Imanta Ziedoņa "Dzejnieks"
Ruta Čaupova. Imants Ziedonis vizuālās mākslas kontekstā
Silvija Radzobe. Imants Ziedonis un teātris
Uģis Sprūdžs. Ziedonis, Pauls un "Svētvakari": dzejolis un tā metamorfozes dziesmā
Inguna Daukste-Silasproģe. Literārās tikšanās. Imants Ziedonis Austrālijā
Valdis Muktupāvels. "baltu baltu dvēselīte". Kāda kultūras vēstures mirkļa refleksijas

ATVADU KOMUNIKĀCIJA
Vita Zelče. Nacionālā atvadu rituāla tradīcija Latvijā un mediji
Evita Miķelsone, Betija Turlaja. Imanta Ziedoņa izvadīšana: publiskie atvadu rituāli Rīgā 2013. gada 6. martā
Linda Kraule, Everita Lūse. Atvadu no Ziedoņa atspoguļojums Latvijas presē
Kārlis Dagilis, Betija Turlaja. Imanta Ziedoņa bēru atspoguļojums "Latvijas Radio" un "Radio 101"
Betija Turlaja, Evita Miķelsone. Atvadīšanās no Imanta Ziedoņa. Ietekme uz mediju dienaskārtību: LTV1, LNT un TV3 satura analīze 2013. gada 6. martā
Aļona Ivanova, Evisa Ērmiņa, Gunita Gailāne, Elīna Gulbe. Atvadas no Ziedoņa interneta portālos: salīdzinošā analīze
Edgars Bīberis, Jūlija Ņikitina, Raivis Vilūns. Ziedoņa bēru diena sociālajos tīklos "twitter.com", "draugiem.lv" un "youtube.com": lietotāju reakcijas
Elīna Skujiņa. Piemērīšanās vertikāle. Nekrologi Imantam Ziedonim

PIELIKUMI
Konferences diskusija "Galds ir sargvieta..." Vada Guntars Godiņš. Piedalās: Anda Baklāne, Alberts Bels, Inta Čaklā, Eva Eglāja-Kristsone, Aivars Eipurs, Ērika Druņģīte.
Juris Kronbergs. Imants Ziedonis Zviedrijā
Aivars Eipurs. Kalni uzvelk buras. Imantam Ziedonim veltītās konferences noskaņās. Post factum
PublisherZinātne
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
ISBN9789984879703
Papildus klasifikators
Artist
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Photographer
Files
Publishing year/ place2014
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
2014Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.