Feministica Lettica 2003

CollectionLatvijas Universitātes izdevumi
TitleFeministica Lettica 2003
Additional informationAlmanahs.
Sastādītāja un galvenā redaktore Ausma Cimdiņa.
Redkolēģija: Ingūna Beķere, Ella Buceniece, Ina Druviete, Maija Kūle, Gundega Repše, Sandra Sebre, Ann Katherine Isaacs.
Literārā redaktore Lūcija Paegle.
Ievada autore Ausma Cimdiņa.
Vāka noformējumā izmantots Sandras Krastiņas zīmējums.

Saturs

Inga Ābele. Kad dzirdu šos divus vārdus kopā – sieviete tekstā ...
Elena Baliutytéē. Erschliessungen Feministischer Sinnzusammenhänge in der Phänomenologischen Kritik von Viktorija Daujotyté
Ella Buceniece. Sieviete un daudzskaitlis: femīnā subjektivitāte
Ella Buceniece. Zināšanas veido dzimumu
Ausma Cimdiņa, Dace Gertnere. Sieviete mūsdienu Latvijas zinātnē: vai un kur ir problēma?
Eva Eglāja-Kristsone. Erotika un intelekts Imanta Ziedoņa, Knuta Skujenieka un Roberta Mūka dzejā
Elga Freiberga. Sieviete kā reprezentācijas diskurss
Silvestrs Gaižūns. Māras Zālītes "Margarēta" un Fausta tradīcija
Māra Grudule. Iedvesmai un tālākām studijām
Deniss Hanovs. Klusi runājoša kultūra: grieķu mīlestības simboli M. Kuzmina romānā "Spārni"
Maija Kūle. Herta Nagl-Docekal. Feministische Philosophie (Ergebnisse, Probleme, Perspektiven, Fischer Taschenbuch Verlag, 2000. 284 S.)
Maija Kūle. Koncepti "cilvēks" un "sieviete" feministiskajā filosofijā un mūsdienu latviešu literatūrā
Maija Kūle. Sievietes kā vērtība Latvijas Zinātņu akadēmijā: ideāls un realitāte
Ojārs Lāms. Feminisms un dekonstrukcija: N. Ikstenas romāns "Dzīves svinēšana"
Ieva Lapinska. Sievišķās sintakses koncepcija Lusijas Irigarajas filosofijā
Alexandra N. Leontieva. East European women in Scandinavian public discourse
Dace Lūse. Papildinājums feministikas studijām
Sandra Meškova. Zaudētās valodas meklējumos: klusuma ģenealoģija Margitas Gūtmanes un Vizmas Belševicas autobiogrāfiskajā rakstībā
Iveta Narodovska. Gundega Repše – Īkstītei pa pēdām
Austra Popova. "Pretējais dzimums" Aleksandra Čaka dzejā
Zita Ramma. Sieviete un dievišķais Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumā "Viegli"
Vladislava Reppe. Literature as the factor of socialization (Problems of gender in the "Notes" of Yekaterina Dashkova)
Gundega Repše. Latvijā – kā tekstā, tekstā - kā pasaulē
Baiba Rivza. Woman in Latvia academic community
Alina Romanovska. Sievietes dzimumidentitāte R. Kalpiņas romānā "Vīrietis meliem, glaimiem, izpriecām"
Sandra Sebre. Trauma un izturība latviešu sieviešu autobiogrāfiskajos darbos
Ilze Sperga. Sievietes iekšējais konflikts un suicīds latviešu prozā
Jānis Stradiņš. Akadēmiķe Lidija Liepiņa – pirmā latviešu zinātniece (110 gadu dzimšanas dienas atcerei)
Dace Špaka. Ceļš uz sevi Ilzes Šķipsnas stāstā "Ieņemšana"
Valdis Tēraudkalns. Sievietes telpa latviešu luterānismā 20. gs. pirmajā pusē
Evija Veide. Marģera Zariņa proza un feministiskā literatūrkritika
Velga Vēvere. Sērena Kirkegora dialogs ar sievišķo
PublisherUniversity of Latvia
Formatalmanac
Work typeoriginal work
ISBN998472557X
Klasifikators
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Files
Publishing year/ place2003
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
2003Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.