Dzimums, literārā konvencija un jaunrade

CollectionLU Akadēmiskais apgāds
TitleDzimums, literārā konvencija un jaunrade
Additional informationDzimums, literārā konvencija un jaunrade. No baroka līdz postmodernismam.

Saturs

Ievadam
Ausma Cimdiņa. Tulkojot gender latviski: dzimums, dzimumsocialitāte un dzimte

I Teksts sievietei un sievietes teksts baroka un apgaismības laikmetā

Māra Grudule. J. Kundīzija "Garīgas pērļu rotas" (1711) tulkojums: teksts un konteksts
Ivars Orehovs. Emocionāli un racionāli didaktiskais ceļā uz veiksmīgu laulību 17. gadsimtā zviedru valodā sarakstītajā Urbana Jērnes romānā "Stratonice"
Edgars Ceske. Vācbaltu dzejnieču Sofijas Bekeres un Elīzas fon der Rekes ceļojumu piezīmes (1784–1806)
Vita Paparinska. Antīkais teksts un sieviete – autore, mērķauditorija, tēls

II Anna Brigadere un viņas laikmets latviešu rakstniecībā: sieviete un nacionālā kultūridentitāte

Ingus Barovskis. Htoniskais Annas Brigaderes dramaturģijā
Gunta Jaunmuktāne. Grāmatizdevēja Jāņa Rapas un rakstnieces Annas Brigaderes sadarbība
Benedikts Kalnačs. Dzimums un patriarhālā sabiedrība Rūdolfa Blaumaņa agrīnajā daiļradē
Linda Kusiņa. Mātes arhetipi Annas Brigaderes agrīnajā daiļradē
Sigita Kušnere. Neomītisms kā pozitīvisma vektors Annas Brigaderes un Edvarta Virzas daiļradē
Aija Priedīte. Attieksme pret sievieti latviešu zemnieku romānu kultūrvidē
Pāvels Štolls. Marta Grimma un čehu rakstnieču daiļrade
Līga Ulberte. Annas Brigaderes lugu sievietes latviešu teātrī: spilgtākie piemēri
Viktorija Slūka. Annas Brigaderes mākslinieciskās pasaules pamatpostulāti

III Dzimums un sociokulturālie konteksti mūsdienu literatūrā

Magda Doering
. Vīrieši sieviešu pasaulē. Ielūkojoties Gundegas Repšes un Ingas Ābeles daiļrades pasaulē
Austra Gaigala. realitātes labās beigas jeb Jura Zvirgzdiņa prozas īpatnības sociālajā un dzimumdiferences aspektā
Silvestrs Gaižūns. ceļa metafora Zentas Mauriņas autobiogrāfiskajā triloģijā. dažas paralēles ar baltu rakstnieču autobiogrāfijām
Sandra Godiņa. Princese Gundega – moderna vai tradicionāla
Zita Kārkla. Sievišķā definēšana: ginokritika un Regīnas Ezeras proza
Baiba Koemeca. Jāņa Einfelda īsprozas poētiskā stratēģija – mūsdienu sociālās realitātes atspulgs
Arnis Koroševskis. Cietsirdīgs skaistums. Analītiska recenzija par Ingas Žoludes romānu "Sarkanie bērni"
Karīne Laganovska. Sievietes kara ēnā
Elo Lindsalu. Sieviešu literatūras jēdziens igauņu literatūrā
Sandra Meškova. Vīrišķā un sievišķā attiecību dinamika Māras Zālītes dramaturģiskajos tekstos
Mārīte Opincāne. Sievietes Džozefa Konrada jūras prozā – būtnes no citas pasaules
Sandra Ratniece. femīnās dzejas vektori. 21. gadsimta pirmā desmitgade
Viesturs Rudzītis. Oļiņietes fenomens
Bārbala Simsone. Eņģelis, dēmons un stereotips: sieviete mūsdienu šausmu literatūrā
Elīna Skujiņa. Laima Muktupāvela "Šampinjonu derība" (2002), Vilis Lācītis "Stroika ar skatu uz Londonu" (2010): pikareskā poētika, dzimums un sociālais konteksts

IV Feminisms un filozofija: dzīves māksla un māksla dzīvē

V Dzimums un jaunrade krievu literatūrā
PublisherThe University of Latvia Press
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
Papildus klasifikators
Author
Compiler
Editor
Person of reception
Files
Publishing year/ place2015
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
2015Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.