Bastarda forma

CollectionLU LFMI izdevniecība
TitleBastarda forma (Latvian)
SeriesStudia humanitarica
Additional information
Dzejnieka un literatūrzinātnieka Kārļa Vērdiņa grāmata "Bastarda forma. Latviešu dzejprozas vēsture" ir monogrāfija, kas tapusi, par pamatu ņemot K. Vērdiņa promocijas darbu. Tajā aplūkotas literatūras teorijas, kas definē un analizē dzejprozu, sniegta dzejprozas kā žanra attīstības vēsture pasaulē un Latvijā, analizēti un vērtēti nozīmīgāko latviešu dzejprozas autoru darbi. Grāmatā ievietota arī cittautu un latviešu dzejprozas antoloģija. Adresāts - literatūras pētnieki un interesenti.

Saturs

DZEJPROZAS TEORIJA UN VĒSTURE: Vispārīgs dzejprozas raksturojums. Dzeja un proza: kopīgais un atšķirīgais. Dzejprozas attīstība pasaules literatūrā. Pasaules dzejprozas izlase latviešu atdzejojumos: Franču dzejproza: Evarists de Parnī, Aloīzijs Bertrāns, Šarls Bodlērs, Pols Verlēns, Arturs Rembo, Stefans Malarmē, Pols Klodēls, Pjērs Luiss, Pols Fors, Makss Žakobs, Sen-Džons Perss, Žaks Prevērs, Pols Eliārs, Renē Šārs, Kristofs Tarkoss. Angļu un amerikāņu dzejproza: Ernests Dausons, Oskars Vailds, Karls Sendbergs, T.S. Eliots, Alens Ginsbergs, Džons Ešberijs, Rasels Edsons, Čārlzs Simičs. Vācu dzejproza: Stefans George, Cēzars Flaišlens, Karls Buse, Rainers Marija Rilke, Georgs Trākls, Ivans Golls, Rihards Hīlzenbeks. Krievu dzejproza: Ivans Turgeņevs, Maksims Gorkijs, Ivans Buņins, Vladimirs Nabokovs, Leonīds Martinovs, Andrejs Vozņesenskis. Poļu dzejproza: Kazimežs Tetmaijers, Vislava Šimborska, Zbigņevs Herberts, Jaceks Denels. Lietuviešu dzejproza: Henriks Radausks, Sigits Geda. Igauņu dzejproza: Ilmars Lābans, Dorisa Kareva. Zviedru dzejproza: Tomass Transtremers, Šels Espmarks, Magnuss Florīns. Somu dzejproza: Ēva Līsa Mannere, Penti Sārikoski, Veine Kirstine. Īslandiešu dzejproza: Einars Bragi. Bengāļu dzejproza: Rabindranats Tagore. Ķīniešu dzejproza: Džou Dun-ji.

LATVIEŠU DZEJPROZA 20. GADSIMTA PIRMAJĀ PUSĒ: Latviešu dzejprozas aizsākumi: Auseklis, Aspazija, Jānis Poruks. 19.gadsimta beigu Eiropas dzejprozas tulkojumi Latvijā. Latviešu autoru dzejproza 20.gadsimta sākumā. Jāņa Akurātera "Uz Sauleskalnu" un citi darbi. Modernie meklējumi dzejprozā 20. un 30. gados. Latviešu dzejprozas antoloģija 1873-1940: Auseklis, Jānis Steiks, Aspazija, Rainis, Jānis Poruks, Vilis Plūdons, Jānis Akuraters, Kārlis Dišlers, Jūlijs Dievkociņš, Voldemārs Maldonis, Kārlis Skalbe, Kārlis Jēkabsons, Kārlis Štrāls, Roberts Vizbulis, Edvards Vulfs, Jānis Jaunsudrabiņš, Jānis Vainovskis, Skuju Frīdis, B. Balta, Naaizmērstule, J. Briedis, Linards Laicens, Augusts Mežsēts, Pēteris Ērmanis, Lūcija Zamaiča, Jānis Sudrabkalns, Jūlija Janele-Viena, Voldemārs Branks, Rihards Rudzītis, Aleksandrs Čaks, Elza Ozolkalns.

DZEJPROZA TRIMDĀ UN PADOMJU LATVIJĀ: Nacionālais stils un modernisma turpinājums trimdā. Astrīdes Ivaskas "Līču loki" un "Pasaules pagalmos". Dzejprozas atdzimšana 60. gadu beigās. Imanta Ziedoņa "Epifānijas" un "Taureņu uzbrukums". Uldis Bērziņš un citi 70. gadu dzejnieki. 80. gadu debitantu dzejproza.Latviešu dzejprozas antoloģija: Jānis Jaunsudrabiņš, Eižens Vēveris, Jānis Veselis, Fricis Dziesma, Mirdza Ķempe, Mirdza Bendrupe, Andrejs Eglītis, Oļģerts Rozītis, Marta Skuja, Dzintars Sodums, Roberts Mūks, Andrejs Irbe, Gunars Saliņš, Rita Gāle, Astrīde Ivaska, Andrejs Pablo Mierkalns, Olafs Stumbrs, Olafs Gūtmanis, Ārija Elksne, Baiba Bičole, Vizma Belševica, Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Knuts Skujenieks, Viktors Līvzemnieks, Rūta Venta, Vitauts Ļūdēns, Imants Auziņš, Jānis Sarkanābols, Aivars Neibarts, Māris Čaklais, Laima Līvena, Uldis Bērziņš, Pēteris Zirnītis, Velga Krile, Jānis Rokpelnis, Ināra Roja, Juris Kronbergs, Juris Kunnoss, Dagnija Dreika, Sniedze Ruņģe, Amanda Aizpuriete, Pēters Brūveris, Māris Melgalvs, Guntars Godiņš, Irēna Auziņa, Klāvs Elsbergs.

DZEJPROZA MŪSDIENĀS: 90. gadu debitantu dzejproza. Alfreda Putniņa "Karogi nemirst..." un citi dažādu paaudžu autori. Autori starp dzeju un prozu. Ingas Ābeles "Atgāzenes stacijas zirgi". Latviešu dzejprozas antoloģija 1990-2010: Alfreds Putniņš, Edvīns Tauriņš, Eva Mārtuža, Eduards Aivars, Liāna Langa, Maira Asare, Ilona Miezīte, Jānis Einfelds, Jānis Elsbergs, Linards Zolnerovičs, Inga Ābele, Valts Ernštreits, Anna Auziņa, Inga Gaile, Pēteris Draguns, Irbe Treile, Kārlis Vērdiņš, Agnese Krivade, Ingmāra Balode, Alise Zariņa, Arvis Viguls.
PublisherInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Formatbook
Work typeoriginal work
ISBN9789934803291
Klasifikators
Artist
Author
Compiler
Editor
Person of reception
Photographer
Translator
Files
Linked works
Publishing year/ place2011
Rīga
Rīga
Sērija: Studia humanitarica

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
2011Publishing year/ placeCity
Showing 1-1 of 1 item.
TitleAuthorPublishing yearPublishing place
Par formas mutācijām, tās vēsturi un arī autoruAnda Kubuliņa
2011Rīga
Showing 1-1 of 1 item.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.