Autors. Teksts. Laikmets, 2

CollectionRēzeknes Augstskolas izdevumi
TitleAutors. Teksts. Laikmets, 2
Additional informationRēzeknes Augstskolas starptautiskas zinātniskas konferences "Autors. Teksts. Laikmets" zinātnisko rakstu krājums Nr. 2. Sastādītāja un zinātniskā redaktore Sandra Ratniece. Krājuma redaktore – Austra Gaigala, angļu un krievu valodas redaktore – Laimdota Ločmele. Krājuma datorgrafiķe – Rūta Mežavilka.

Saturs

 • Sandra Ratniece. Ievadam
 • Sandra Ratniece. Introduction
 • Sandra Ratniece. Broņislavs Tabūns. Dzīve, darbi, personība
Jaunākie pētījumi literatūras vēsturē un jaunākā metodoloģija teksta analīzē
 • Viesturs Vecgrāvis. Daži Jāņa Poruka literatūrkritisko rakstu vektori: E. Zolā darbi kā ārstniecība, rakstnieki kā sapieri un traģikas likumsakarības mākslā
 • Līvija Baumane. "Jaunās sievišķības meklējumos": "modernās sievietes" tēla koncepcija Zemgaliešu Birutas prozā
 • Judīte Grāmatniece. Daži feminisma poētikas aspekti Daces Rukšānes stāstu krājumā "Ķīpsalas putni" (2009)
 • Bārbala Simsone. Latviešu iztēles nacionālās īpatnības: jaunākās fantāzijas literatūras specifika
 • Pāvels Štolls. Baltistikas tradīcijas un inovācijas Čehijā
 • Nataļja Konova. Ludmilas Azarovas un Dāvida Samoilova tulkotie Ojāra Vācieša dzejoļi ("Zeme", 1979)
 • Вершинина Наталья. Новое в преподавании литературы: способы актуализации классических текстов
2012. gada latviešu literatūras apskats un analīze
 • Marians Rižijs. Nozīmīgākās dzejas grāmatas 2012. gadā
 • Ronalds Briedis. 2012. gada debijas dzejā
 • Guntis Berelis. Prozas līmeņrādis miera stāvoklī. Proza 2012. gadā
 • Austra Gaigala. Spilgtākie mirkļi latviešu literatūrā bērniem 2011.–2013. gadā
 • Laimdota Ločmele. Literatūras kritikas tekstu analīze 2012. gada periodikā
Literatūra un nacionālie kodi
 • Ingus Barovskis. Karaļa nogalināšana latviešu un latgaliešu iniciācijas motīva pasakās
 • Olga Senkāne. Naratīvs Jezupa Pūrmalīša stāstā "Pusčyuča memuari" (1966)
 • Iveta Leitāne. Ebreju literatūra Latvijā un ebreju teksts latviešu literatūrā: metodoloģijas un tipoloģijas jautājumi
 • Ilona Gorņeva. Homērs, Alesandro Bariko un Mārgareta Atvuda. Divas Īliadas un atbilde Odisejai
 • Mārīte Opincāne. Klasiskā mitoloģija Džozefa Konrada jūras tekstā
 • Aija Jakovele. Dānijas teksts jaunākajā latviešu literatūrā
 • Ilona Ļaha. Zviedrija Ingas Ābeles romānā "Paisums"
Literatūras un citu mākslas veidu, citu zinātņu nozaru mijiedarbe, ietekmes
 • Ojārs Lāms, Mārtiņš Laizāns. Aristotelis. "Rētorika". 21. gadsimta Latvija
 • Vēsma Lēvalde. Viljama Šekspīra traģēdija "Hamlets" Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā interpretācija
 • Lauma Mellēna. Riharda Vāgnera opera "Reinas zelts" režisora Stefana Herheima interpretācijā: autora, teksta un laikmeta mijiedarbes gadījuma analīze
 • Dace Veidmane. Aprakstot sevi. Pašportrets Ingeborgas Bahmanes un Hansa Vernera Hences korespondencē
 • Laimdota Ivanova. Ilzes Kalnāres "Sniega Rozes" literāro tēlu un prototipu dzīves līkloči
 • Inese Grumolte. Rakstnieka intelektuāļa loma sociālajā procesā: teorētiskie aspekti
 • Eva Tarasova. Introspekcija un atklāsme Alberta Bela romānā "Būris"
 • Edvarda Šmite. Vārds un vizuālais tēls: sabiedrotie vai konkurenti? Jāņa Jaunsudrabiņa un Anšlava Eglīša konteksts
 • Karīne Laganovska. Vārds un attēls vācu konkrētajā dzejā
 • Vineta Krēsliņa. Mūzika un muzikalitāte Ojāra Vācieša poēmā "Klavierkoncerts"
 • Сашина Елена. Философское начало поэзии Шарля Леконта де Лиля
 • Светлана Константинова. Ситуация многоязычия "итальянских" стихах Владимира Строчкова
 • Илона Мотеюнайте. Художественное творчество в романе Е. С. Чижовой "Время женщин"
PublisherRēzeknes Augstskola
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No2
ISBN9984-727-20-3
ISSN 2255-9272
Classification
Artist
Author
Author of the comment
Compiler
Editor
Person of reception
Publishing year/ place2014
Rēzekne
Rēzekne

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rēzekne
(Rēzekne)
2014Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.