Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 20

CollectionIzdevniecība "LiePA"
TitleAktuālas problēmas literatūras zinātnē, 20
Additional information

Saturs

Latviešu prozas un dramaturģijas vēsture
 • Māra Grudule. Divi kurzemnieki uz vienas laipas: Johanna Konrādija un Māteru Juris
 • Benedikts Kalnačs. Culpa patris aquis submersus: Teodora Šorma (1817–1888) noveļu motīvi Rūdolfa Blaumaņa daiļradē
 • Ieva Kalniņa. Blakusteksta veidi un nozīme Raiņa lugās
 • Leonija Vusa-Mundeciema. Raiņa personība un viņa "Saules gadi" laikmeta kontekstā
 • Dagmāra Ausekle. Valdnieks un vara 20. gadsimta pirmās puses latviešu literatūrā
 • Antra Medne. Aleksandra Čaka pedagoģiskā darbība – sapņi un vilšanās
 • Inguna Daukste-Silasproģe. Latviskās vērtības trimdā. Savs un svešā skatījums: māja
 • Olga Senkāne. Hermaņa Heses "Stikla pērlīšu spēle" Ilzes Šķipsnas filozofiskajā prozā
 • Anita Rožkalne. Enejs, Magelāns, Varavīksnes Lūsis un citi: personvārdu semantika Gundegas Repšes prozā
Latviešu dzejas aktuālie jautājumi
 • Marians Rižijs. 20. gadsimta 50. un 60. gadu mijas latviešu dzejas paaudzes pašidentifikācija estētikas un formas aspektā
 • Edgars Lāms. Kultūrzīmes un reminiscences Olafa Gūtmaņa vēlīnā daiļrades posma dzejā
 • Anda Kuduma. Andras Manfeldes dzeja: jaunais garīgums
Aktuālie procesi Baltijas jūras valstu literatūrā
 • Aurelija Mīkolaitīte. Kuršu kāpas lietuviešu literatūrā: kultūras atmiņas paradigmas
 • Liene Lauska. Latviešu un vācu valodā runājošie literāti: trimdas izjūtu salīdzinājums
 • Zanda Gūtmane. Traumas reprezentēšanas iespējas. Baļa Srogas atmiņu grāmata "Dievu mežs" un Aleksandra Solžeņicina stāsts "Viena diena Ivana Deņisoviča dzīvē" salīdzinošā skatījumā
 • Eva Mārtuža. Jo mirušais ir miris, bet aizmigušais var pamosties: Ziemeļu Rupucis, Kristus un reliģijas igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka romānā "Vīrs, kurš zināja čūskuvārdus"
Literatūra bērniem un jauniešiem
 • Austra Avotiņa, Ilze Stikāne. Margarita Kovaļevska – bērnu un jauniešu grāmatu māksliniece un rakstniece
 • Austra Gaigala. Varoņu psiholoģiskais portrets mūsdienu latviešu un tulkotajā literatūrā bērniem
 • Daiga Zirnīte. Latvijas padomju laika tēls Māra Runguļa romantiskajā garstāstā "Mana mīļā učene"
Literatūra, teātris, personības
 • Lauma Mellēna-Bartkeviča. Viduslaiku literatūras tēlu un sižetu transformācija Riharda Vāgnera cikla "Nībelungu gredzens" libretos
 • Ieva Rodiņa. Rūdolfa Blaumaņa darbi Eduarda Smiļģa režijā: modernisma estētikas konteksts (20. gadsimta 20. gadi)
 • Ērika Zirne. Andreja Upīša darbu interpretācijas Rīgas Strādnieku teātrī un to vērtējums recenzijās un pētījumos
 • Kārlis Vērdiņš. Alekša Mierlauka "vājība": ieskats latviešu homofīla tēlā
 • Vēsma Lēvalde. Režisors kā tulkotājs: Oļģerts Kroders un krievu klasika
Literatūras teorija, kritika, komunikācija
 • Agita Baltgalve. Ķīniešu stāstošās prozas (sjaošuo) jēdzieniskā problemātika
 • Līva Bodniece. Atdzejojot atdzejojumu. Sapfo 31. fragmenta un Katulla 51. dzejoļa tulkojumi latviešu valodā
 • Bārbala Simsone. Par dažiem teorētiskiem šausmu žanra aspektiem
 • Juris Andrejs Kastiņš. Vēstītāja poētika Kristas Volfas romānā "Eņģeļu pilsēta"
 • Gita Siliņa. Populārās literatūras lietotpratība (literacy) ikdienas dzīvē
Folklora, mitoloģija, literatūra
 • Sandis Laime. Kas bija vilkatis Tīss? Kārļa Strauberga interpretācija Eiropas pētnieciskās domas un jaunāko pētījumu kontekstā
 • Irina Kuzmina. Mitoloģiskie motīvi kā sociālo šķiru cīņas metafora Stefanijas Meieres romānā "Krēsla"
PublisherLiePA
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No20
ISSN 1407-4729
Categories
Artist
Author
Author of the comment
Editor
Person of reception
Publishing year/ place2015
Liepāja
Liepāja

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Liepāja
(Liepāja)
2015Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.