Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 13

CollectionIzdevniecība "LiePA"
TitleAktuālas problēmas literatūras zinātnē, 13
Additional informationLiepājas Pedagoģijas akadēmija
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Saturs

Māra Grudule. 17. gs. veltījuma dzeja latviešu valodā
Elīna Vasiļjeva. Grāmata brāļu Kaudzīšu romānā "Mērnieku laiki"
Alīna Romanovska. F. Nīčes recepcija 19. gs. beigu - 20. gs. sākuma latviešu kritikā
Juris Rozītis. Annas Brigaderes triloģijas formālā un tematiskā uzbūve
Valdis Ķikāns. Dekadence vai modernisms?
Sandra Ratniece. Literārais jūgendstils
Olga Senkāne. Saules ceļš no alegorijas līdz simbolam Raiņa dzejā
Rudīte Rinkēviča. Bērnu tēli J. Širmaņa 20. gs. 30. gadu bērnu prozā
Kārlis Vērdiņš. Eksperimenti latviešu dzejprozā 20. gs. 20.-30. gados: L. Zamaiča un A. Čaks
Austra Gaigala. Poētiskās valodas bagātināšanas paņēmieni J. Kunnosa un A. Neibarta dzejā
Ilze Stikāne. Kontroversiālā bērnu jaunatnes literatūra Latvijā (2000-2006)
Juris Kastiņš. Vilhelma Lēmaņa esejistika - vācu dabas lirikas teorētiskais pamats
Ilona Ļaha. Latvija un latvieši zviedru daiļliteratūrā
Pavels Štolls. Marta Grimma čehu literatūras spogulī
Benedikts Kalnačs. Sociālistiskā reālisma kanons un tā pārvarēšana Baltijas drāmā
Inguna Daukste-Silasproģe. Dažas līdzōbas un atšķirības latviešu / igauņu trimdas romānos
Eva Eglāja-Kristsone. Latviešu un lietuviešu rakstnieku sakaru veidošanās: sociālie un literārie nosacījumi 20. gs. 40.-60. gados
Zanda Gūtmane. Ideoloģiskās ietkemēšanās mehānisms socreālisma prozā: H. Leberehta "Gaisma Kordijā", un V. Luikas "Septītais miera pavasaris"
Laura Laurušaite. Baltu trimdas romāns - piedāvājums un pieprasījums
Jānis Buholcs. Galvenā varoņa traumatiskā socializācija P. Bankovska stāstu krājumā "Skola"
Ilze Kļaviņa. Jūgendstila motīvu atspoguļojums Jaunā Rīgas teātra (1908-1015) izrādēs
Silvija Geikina. Literatūras interpretēšanas meklējumi mūsdienu latviešu teātrī
Daina Leimane. Postmodernisma iezīmes Raiņa lugas "Pūt, vējiņi!" teksta interpretācijās
Sigma Ankrava. Latviešu Māra indoeiropiešu tradīcijas kontekstā
Gita Girņus. Mitoloģiskās būtnes, ar tām saistītie priekšstati latviešu teikās par kariem
Aigars Lielbārdis. Buramvārdos sastopamās personas, to tipi un semantika
Sandis Laime. Velna zārki Latvijā un to kultŗuvēsturiskais konteksts
Jaroslavs Firsovs. Nosaukuma "pierobežas" problemātika "Pitolovas pripevkās" Fridriha arhīva materiālos
PublisherLiePA
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No13.
ISSN 1407-4729
Klasifikators
Author
Compiler
Person of reception
Publishing year/ place2008
Rīga
Rīga

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
2008Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.