Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 12

CollectionIzdevniecība "LiePA"
TitleAktuālas problēmas literatūras zinātnē, 12
Additional informationLiepājas Pedagoģijas akadēmija
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Saturs

Alīna Romanovska. Skaniskās pasaules ainas organizācija Antona Austriņa prozā
Sandra Ratniece. Edvarta Virzas tēlojuma "Zemgales sēta" un poēmas "Straumēni" saturiskās un poētiskās līdzības
Kristīne Roze. Kara tēma un karavīra tēls Jāņa Veseļa prozā
Rudīte Rinkēviča. Bērnība Jāņa Jaunsudrabiņa stāstu krājumā "Mazie pilsētnieki"
Ieva Kalniņa. Sociālistiskā reālisma kanons latgaliešu literatūras krājumā "Uz pōrzvola"
Inese Vasiļjeva. Atkarības Andras Manfeldes darbā "Adata"
Ilze Stikāne. Bērns jaunākajā latviešu dzejā bērniem (2004-2005)
Kārlis Vērdiņš. Latviešu dzejprozas aizsākumi: Auseklis, Aspazija, Jānis Poruks
Edgars Lāms. No unisona līdz opozicionaritātei: ieskats latviešu dzejas situācijā 20. gs. 30. gadu sākumā
Valdis Ķikāns. Atskaņu sistēma Ojāra Vācieša lirikā
Anda Kuduma. Laikazīmes Modra Zihmaņa dzejā
Austra Gaigala. Sociālie un sadzīviskie motīvi Jura Kunnosa dzejā
Marians Rižijs. Dažu daiļrades principu formulējums Hermaņa Marģera Majevska literatūrkritiskajos rakstos
Stefans Keslers. Vai 2097. gadā vēl sacerēsim ko dzejas veidā?
Juris Kastiņš. Franču simbolisti - modernās poētikas pamatlicēji
Ilze Kangro. Mūsdienu vācu dzejas attīstības tendences
Eleonora Ņikiforova. Sievietes-rakstnieces mūsdienu krievu literatūrā
Silvestrs Gaižūns. Margarētas tēls XX gs. literatūrā
Olga Senkāne. Labirints eksistenciālistu romānu mākslinieciskajā telpā
Irina Kuzmina. Labirinta figūra franču jaunajā romānā un latviešu mitoloģiskjaā prozā
Ilze Kačāne. Tēja Oskara Vailda un Erika Ādamsona poētiskajā pasaulē
Ingrīda Kupšāne. Bēgļu tēma A. Dziļuma romānā "Tiesas svētdiena" un A. Vīrlaida darbā "Apzīmogotie"
Aurelija Mīkolaitīte. Vēsturiskā atmiņa Mariusa Ivaškeviča romānā "Zaļi" un Noras Ikstenas romānā "Dzīves svinēšana"
Sintija Buhanovska. Naratīvi un to funkcijas mūsdienu memuārliteratūrā
Ilze Plaude. Starp svešatni un pazīstamo: Gētes Fausta atdzejojumi latviešu valodā
Astra Skrābane. Dzeja un atdzejošana. Artura Rembo "Patskaņi"
Ilona Ļaha. Latviešu daiļliteratūras tulkojumi zviedru valodā
Laimdota Ločmele. Latviešu jaunākas preses diskurss no Mišela Fuko viedokļa
Mārīte Gulbe. Episkuma izpausmes jaunākajos latviešu teātra iestudējumos
Linda Burda. Mūzikla žanra iezīmes Dailes teatra izrādē "Klondaika"
Egidijus Mažints. Tagadnes kā vēsture: Šaļāpina mīta realizācija Latvijas kultūrā un elektroniskajā komercijā
Beatrise Reidzāne. Primārie verbi kā formulas pamatelementi klasiskajās četrrindēs
Ieva Garda. Ikdienas stāstījumi mūsdienu latviešu folkloras aspektā
Gita Girņus. Latvijas karu vēsture folkloristiskajos stāstījumos
Laila Vācere. Teksta poētika: no formulas līdz zīmei
Bārbala Stroda. Starp fabulu un varoņdziesmu: klasiskās mitoloģijas elementi fantāzijas žanra literatūrā
Sandis Laime. Velns Latvijas mitoloģisko alu folklorā
Jaroslavs Firsovs. Opozīcija "savs" un "svešais" Latvijas krievu častušķās 20. gs. 20. gados
PublisherLiepāja Town 2nd Primary School
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No12.
ISSN 1407-4729
Klasifikators
Author
Compiler
Person of reception
Publishing year/ place2007
Liepāja
Liepāja

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
2007Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.