Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 11

CollectionIzdevniecība "LiePA"
TitleAktuālas problēmas literatūras zinātnē, 11
Additional informationLiepājas Pedagoģijas akadēmija
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Saturs

Rimants Ceplis. 20./ 21. gs. mijas latviešu vēsturiskais romāns: personība starp sociālo realitāti un fantāziju
Silvestrs Gaižūns. Joza Ereta ģermanistika. No vācu mistiķiem līdz Gētem
Māra Grudule. "Līksmība no Dieva dota..."Fr. Šillera odas "Priekam" tulkojumi (1804-2004)
Sandra Ratniece. Jūgenstila poētikas iezīmes Augusta Saulieša daiļradē
Alīna Romanovska. 1905. gada revolūcija A. Austriņa prozā
Ilze Stikāne. Ieskats nonsensa teorijā literāro pasaku tipoloģijas kontekstā
Ilona Boluža. Laiks un liktenis E. Mērikes romānā "Gleznotājs Noltens"
Juris Kastiņš. Gothrīda Benna agrīnā ekspresionistiskā proza
Ilona Ļaha. Jērana Tunstrēma romāns "Mēnesspiens": latviskā un zviedriskā lasījuma pieredze
Bārbala Stroda. Par zobeniem un ziepju burbuļiem: ķeltu un anglosakšu mitoloģijas elementi fantāzijas žanra literatūrā
Pāvels Štolls. F. L. Čelakovskis un J. Alunāns - veselu graudu sējēji
Andrejs Vasiļenko. Karnevāls uz ekoloģiskās katastrofas sliekšņa Gintera Grasa romānā "Žurka"
Kārlis Vērdiņš. Dzejprozas attīstība Francijā 19. gadsimtā
Rita Aleknaite-Beļauskiene, Egidijus Mažints. F. Šaļapins uz latviešu un lietuviešu skatuvēm: savstarpēji radošās attiecības sabiedriskā un teatrāli mākslinieciskā procesa kontekstā
Vigmants Butkus. Telpas poētika Raiņa mistērijā "Uguns un nakts"
Ilze Kļaviņa. Nacionālā rakstura iezīmju un personu attiecību izmaiņas Rūdolfa Blaumaņa lugas "Pazudušais dēļs" iestudējumos 1912. un 2004. gadā
Ingrīda Vilkārse. Modernisma un postmodernisma tendences 18. gadsimta operu inscenējumos Latvijas Nacionālajā operā: V. A. Mocarta opera "Dons Žuans" un G. F. Hendeļa opera "Alčīna"
Ilze Knoka. Lasītāja / lasītājas identifikācijas latviešu literatūrkritikā
Inguna Sekste. "Metode literatūras vēsture'" ; Gistava Lansona darbs un tā atbalsis latviešu literatūrzinātnē
Olga Senkāne. Filosofiskā žanra iezīmes I. Šķipsnas stāstā "Skatītājs"
Anita Stašulāne. K. Raudives reliģiskie meklējumi ārpus kristietības
Velga Vēvere. Literatūrkritika kā filosofija, filosofija kā literatūrkritika: neopragmatiskais projekts
PublisherLiePA
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No11.
ISSN 1407-4729
Papildus klasifikators
Author
Compiler
Person of reception
Publishing year/ place2006
Liepāja
Liepāja

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
2006Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.