Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 22

CollectionIzdevniecība "LiePA"
TitleAktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 22
Additional informationAtbildīgais redaktors Edgars Lāms.
Redaktores: Anita Helviga, Sigita Ignatjeva.
Vāka dizaina autors Uldis Baltutis.

Satura rādītājs

Redaktora priekšvārds
Latviešu klasiskās literatūras pētniecības dažādi aspekti
Krista Anna Belševica. "Pērļu zvejnieks" Jāņa Poruka agrīno filozofisko uzskatu izgaismojumā
Dagmāra Ausekle. Viņš un Viņa Andreja Upīša noveļu krājumā "Vēju kauja"
Sigita Kušnere. Politiķe rakstniecībā – Berta Pīpiņa
Antra Medne. Emīlijas Briežkalnes nozīme dzejnieka Aleksandra Čaka dzīvē

Literatūra un literārais process LPSR
Signe Raudive. Jaunais autors un pārkāpums: personīgo lietu izskatīšana Rīgas Jauno autoru apvienības un Rakstnieku savienības valdes un sekretariāta sēdēs (1945–1968)
Madara Eversone. Latvijas Padomju Rakstnieku savienības 5. kongress (1965) – pagrieziena punkts latviešu literārā procesa virzībā 20. gadsimta 60. gadu otrajā pusē
Agija Ābiķe-Kondrāte. LPSR Literatūras fonda materiālā palīdzība latviešu padomju literātiem: ieskats ieguves priekšnoteikumos, veidos, nozīmē

Latviešu literatūra trimdā un Latvijā
Inguna Daukste-Silasproģe. "Trīs dienas nodzīvotas latviešu sabiedrībā": Latviešu Dziesmu svētku epizodes trimdas prozas tekstos
Edgars Lāms. Padomju laika lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā
Karīna Krieviņa. Ceļa motīva simboliskās un filozofiskās atklāsmes Olafa Gūtmaņa dzejā
Bārbala Simsone. Vilkači Kolkā un citplanētieši Saeimā: jaunākā latviešu fantāzijas un fantastikas literatūra
Austra Gaigala. Ģimenes modelis jaunākajā latviešu literatūrā bērniem un pusaudžiem

Latviešu mūsdienu romāna ("MĒS. Latvija, XX gadsimts") pētniecība
Zanda Gūtmane. Atmiņu ekshumācija Enes Mihkelsones romānā "Mēra kaps" un Noras Ikstenas romānā "Mātes piens"
Anda Kuduma. Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija
Benedikts Kalnačs. Latvijas vēstures romānu sērija "MĒS. Latvija, XX gadsimts". Postkoloniālisma un postkomunisma perspektīva

Cittautu literatūras vēsture un šodiena
Juris Kastiņš. Faktuālais un fikcionālais Hansa Magnusa Encensbergera jaunākajā romānā "Vienmēr šī nauda!"
Laimdota Ločmele. Umberto Eko romāns "Pilotnumurs". Rītdiena nekad nepienāks
Giedrė Buivytė. The Mythical Space of Death and Afterlife as Embedded in the Structure of the Poetic Narrative
Nerijus Brazauskas. Cultural Formation in the Comtemporary Lithuanian Novel: History, Society, Heritage
Karolina Górniak. Impossible Poetry. Reading Polist Postwar Avant-garde. Tymoteusz Karpowicz and Krystyna Milobędzka
Mihails Čebotarjovs. Unreliable Narration in John Banville's Novel "Mefisto"
Veronica De Piere. Literature Remakes: How Catastrophe Influences the Communication of Trauma in Literature an Inquiry on Nakmori Akio and Kawakami Hiromi 2011 short novels
Ivars Orehovs. Individuālo likteņgaitu atspoguļojums pēcpadomju Latvijā Ēriha J. G. Rainera vāciski publicētajā literārajā vēstījumā

Literatūras teorijas un tulkošanas problēmas
Anita Helviga. Atskaņu nosaukumi latviešu literatūrzinātnē – sazarotība, sinonīmiskums un variatīvums terminoloģiskajā sistēmā
Lolita Petrulionė. Explicitation in Translation of Culture-specific Items: the Case of Footnotes
Zane Šteinmane. Muallakāt atdzejojums latviešu valodā: problemātika un risinājumi

Latinitāte latviešu un cittautu kultūrā
Ojārs Lāms. Latīņu un latviešu valodas interakcija pirmajā latviešu poētikā (Johans Višmanis "Nevācu Opics")
Līva Bodniece. Kvīnta Horātija Flaka atdzejošana latviski diahroniskā aspektā
Mārtiņš Laizāns. Izglītotības dižciltīgums Rīgas neolatīnisko dzejnieku sacerējumos
Ingars Gusāns. Romieši smagajā metālmūzikā

Teātra vēsture un teorija
Ērika Zirne. Kārļa Veica radošā darbība Rīgas Strādnieku teātrī
Ieva Rodiņa. Laikmetiskošanas princips Eduarda Smiļģa režijā
Vēsma Lēvalde. Fjodora Dostojevska "Noziegums un sods" Oļģerta Krodera versijā – konceptuāla Hamleta tēmas refleksija

Baltu folklora, mitoloģija, etnogrāfija
Žydrūnas Vičinskas. Interpretations of Matthaeus Praetorius Mythical Material on Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda in the Works of Lithuanian and Prussian Mythology Researchers of the 19th–21st Centuries
Ieva Ančevska. Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā
Justīne Jaudzema. Sakrālo un laicīgo celtņu upuris latviešu vēsturiskajās teikās
Elvīra Žvarte. Teicējs pansionātā
Elīna Gailīte. Latviešu folkloras krātuves kolekciju tapšana: Harija Sūnas kolekcija [1969]
Digne Ūdre. Latviskā ornamenta mitoloģiskās skolas tradīcija

Ziņas par autoriem

PublisherLiePA
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No22
ISSN 2500-9508
Categories
Artist
Author
Author of the comment
Editor
Person of reception
Files
Linked works
Publishing year/ place2017
Liepāja
Liepāja

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Liepāja
(Liepāja)
2017Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.