Zigfrīds Vitens

1 picture

10.02.1908 – 20.10.1981

Zigfrīds Vitens (1908–1981) – literatūrzinātnieks, vācu literatūras profesors, īpaši pētniecisko interešu lokā bijis Frīdrihs Nīče.

Birth time/place

10.02.1908
Rīga

Place/time of death

20.10.1981
Vācija

Personal information

Dzimis arhitekta Kristiana Vitena ģimenē, māte Anna Vitena (dzimusi Zemnieks) nākusi no Zemgales.
Tēvs Pirmā pasaules karā bija cīnītājs 7. latviešu strēlnieku pulkā.
1936: apprecējās ar ierēdni Kseniju Martinenko.

1944: 21. augustā iesaukts Latviešu leģionā, bija tulks, ar pulku nonācis Vācijā, pēc Otrā pasaules kara gūstekņu nometnē Zēdelheimā, Beļģijā. Aiz dzeloņstieplēm nodibināja karavīriem ģimnāziju, mācīja vācu, angļu, latīņu un latviešu valodas, vācu
literatūru un ievadu poētikā.
1949: ieguva doktora grādu.
1969: apprecēja Dr. Jutu Fūrmani. Ģimenē divi bērni — Kaiju un Tammo.

Professional activity

Skolnieka un jauna studenta gados, būdams jauno rakstnieku biedrības loceklis un ģenerālsekretārs un apmeklēdams mūzikas institūtu, pievērsās literatūrai un mūzikai.
Lai sagādātu līdzekļus izglītības turpināšanai (1925. gadā nomira tēvs), sāka strādāja par tulku, pasniedza privātstundas un devās uz Berlīni, lai iepazīstinātu vāciešus ar latviešu tautas dziesmām, tās iespēlējot platēs.

Disertācijas aizstāvēšanu pārtrauca Otrais pasaules karš; doktora grādu ieguva Vācijā.
1949:1. martā ieguva Dr. phil. grādu Hamburgas universitātē.

Pirmie raksti publicēti izdevumā "Jaunā Tauta", ko vadīja Jēkabs Janševskis.
Darbi1947: Thoughts about the comming man (Pinneberg: Baltci University).1948: Fausta tēls latviešu literatūrā (Hamburga: Stars).1949: Die Faustgestalt in der Weltliteratur (Bad Oeynhausen), vācu valodā.1951: Die Sprachkunst Friedrich Nietzsches in Also sprach Zarathustra (Bremen: Walter Dorn Verlag); vācu valodā.

Name at birth

Zigfrīds Artūrs Vitens

Additional names

Siegfried Vitens

Education

–05.1927
Rīgas pilsētas vācu ģimnāzija
Rīga

1915
Sāka mācības Krievu elementārskolā.

1920–1926
Rīga
Apmeklēja II mūzikas institūtu, mācoties klavieru spēli, kompozīcijas mācību un diriģēšanu.

1927–1928
Herder Institute in Riga
Elizabetes iela 29, Rīga
Pēc ģimnāzijas beigšanas studējas divus semestrus vācu filoloģiju.

1929–1939
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beidza Filoloģijas-filozofijas ar maģistra grādu; studēja ar pārtraukumiem: 1929–1936, 1938–1939.

Working place

–1939
Rīga
Ierēdnis Rīgas Tālsarunu pasta kantorī.

1939–1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Mācībspēks.

1939–1940
Rīgas Valsts tehnikums
Rīga
Vācu valodas skolotājs.

1946–1949
Baltijas Universitāte
Vācija
Vācu valodas profesors. Lasījis lekcijas par vācu literatūras vēsturi. Gētes Faustu, literatūras zinātnēm, stilistiku, Fridrihu Nīcši, eiropiskās drāmas vēsturi, ģermāņu mitoloģiju, jaunāko vācu liriku, viduslaiku vācu dzeju, vācu dzeju 19. gs. un 20. gs..

04.1962–05.1975
Munster Latvian Gymnasium
Salzmannstraße 152
Direktors. Strādājot ģimnāzijā, panāca vienošanos ar Minsteres pilsētas skolu valdi, ka Minsteres Latviešu Ģimnāzijas mācību programmu atzīst par līdzvērtīgu vācu ģimnāzijām, kas atviegloja ģimnāzijas absolventiem uzsākt studijas augstskolā.

Service

21.08.1944
Latvian Legion
Iesaukts, bija tulkus (latviski-vāciski-krieviski-angliski). 1944. gada 5. oktobrī kopā ar Leģiona vienībām nokļuva Vācijā, pēc kapitulācijas — angļu gūstā Cēdelghemā, Beļģijā.

Detention

1945–23.03.1946
Zedelgema
Gūstekņu nometnē.

Buried

23.10.1981
Lauheides meža kapsēta, Minstere