Reinis Zeibolts

2 pictures

24.06.1906 – 03.08.1976

Reinis Zeibolts (īstajā vārdā Juris Grīnbergs; 1906–1976) – filozofijas doktors, tieslietu maģistrs, literāts. Raksti par tieslietām, filozofiju publicēti dažādos latviešu un citzemju izdevumos. Publicējis īsprozas darbus kopš 1958. gada.

Birth time/place

24.06.1906
Valmieras apriņķis
Dzimis Koku pagastā.

Place/time of death

03.08.1976
Edinburga

Professional activity

1958: pirmā publikācija – stāsts "Bīstama recenzija" ar pseidonīmu Reinis Zeibolts laikrakstā "Londonas Avīze" 24. oktobris.

Quotes

"Jau agrā jaunībā Juris Grīnbergs sācis nodarboties ar literatūru, pat 9 gadu vecumā krievu valodā publicējis trīs bērnu stāstus. 1925. gadā sācis rakstīt latviešu presē un žurnālos. Viņa raksti ar dažādiem pseidonīmiem atrodami žurnālos "Students", "Jurists", "Tieslietu ministrijas vēstnesis", "Ekonomists", "Universitas" un citos. Tajā pašā laikā G. publicē darbus arī vācu, angļu un jaungrieķu valodā. No 1927.–40. g. bijis Latvijas Konversācijas vārdnīcas līdzstrādnieks, vēlāk piedalījies ar rakstiem arī Latvju Enciklopēdijā. Trimdā Grīnbergs pievērsās literāram darbam, jo sevišķi vēsturiskiem tematiem. Viņa stāsti ar Reiņa Zeibolta vārdu kopš 1958. gada parādījās gan presē, gan žurnālos. 1952. g. Londonā kopā ar A. Prāmu izdevis grāmatu "Political History of Latvia", "The Free cours" monogrāfiju sērijā. Ar objektīvo faktu izvērtējumu šis darbs vēl tagad ir vērtīgs informatīvs materiāls."

A. L. Tiesībnieks un literāts aizsaulē. Latvija Amerikā, Nr.34 (28.08.1976)

Affinities

Name at birth

Juris Grīnbergs

Additional names

Greens

Working place

University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Strādāja tautsaimniecības un tieslietu fakultātē.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Rīga
Juriskonsults.

–1949
Grāca
Strādāja Grācas universitātē.

University of Edinburgh
Edinburga
Strādāja par mācībspēku.

Participation in organisations

Education

1919–1924
Rīgas pilsētas krievu ģimnāzija
Rīga

1924
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis jurisprudenci tautsaimniecības un tieslietu fakultātē.

1953–1956
University of Edinburgh
Edinburga
Ieguvis doktora grādu starptautiskajās tiesībās.

Emigrated

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.