Reinholds Roberts Millers

1 picture

05.03.1945 – 2000

Reinholds Roberts Millers (1945-2000) - rakstnieks un grāmatizdevējs. Dzimis Vācijā, kopš 1950. gada dzīvo ASV. Raksta gan latviešu, gan angļu valodā. 1971. gadā dibināja grāmatu apgādu "Echo". Latviešu valodā izdotas atmiņas par Ausmu Jaunzemi "Kokle tuksnesī" (1978). Angļu valodā sarakstījis romānus "Teen angel" (1971), "Time exile" ("Laika trimda", 1972), "Silver tiger" ("Sudraba tīģeris", 1977). Tulkojis angļu valodā Ausmas Jaunzemes dzejoļu krājuma "Rīta eņģeļa dziesmas" ("Songs of the morning angel", 1978) un Raiņa lugu "Uguns un nakts" ("Fire and night", 1983).

Birth time/place

05.03.1945
Aleksanderbāde

Place/time of death

2000

Personal information

Dzimis baltu filoloģes Antonijas Milleres ģimenē.

1983: pirmo reizi ieradās Latvijā.

Professional activity

1965-1973: strādāja laikrakstā "The New York Times".
1974: strādāja laikrakstā "Laiks".

1971: kopā ar māti Antoniju Milleri nodibināja apgādu "Echo Publishier". Raksta latviešu un angļu valodā.
Latviešu valodā izdevis atmiņas par Ausmu Jaunzemi "Kokle tuksnesī" (1978).
Angļu valodā sarakstījis romānus "Teen angel" (1971), "Time exile" ("Laika trimda", 1972), "Silver tiger" ("Sudraba tīģeris", 1977).
Tulkojis angļu valodā Ausmas Jaunzemes dzejoļu krājumu "Rīta eņģeļa dziesmas" ("Songs of the morning angel", 1978) un Raiņa lugu "Uguns un nakts" ("Fire and night", 1983).

1971: luga "Sekretāre" iespiesta žurnālā "Treji Vārti", Nr. 26.

Quotes

Par romānu "Teen angel" (1971)"„Teen Angel" viņš sarakstījis 23 gadu vecumā. Saturā ir paaudžu sadzīve, notikumi, problēmas. Lai gan nekur nav pieminēts latviešu vārds, tie, kas pazīst apstākļus, pateiks, ka te tēlota Ņujorkas un tās apkārtnes latviešu vide. Galvenais romāna varonis Redžinalds Džones, liekas ir pats autors, kas tēlo savas pusaudža un agrās jaunības pārdzīvojumus. [..] Taču prototipi, liekas, meklējami Ņujorkas latviešu jauniešos. [..] Romāna sākumā darbība ir lēna. Autors apraksta "Eastern Parkway" Bruklinā, vieta, kur
viņš kādreiz dzīvojis. [..] Lasītājs ir ieinteresēts tālākos notikumos, kad jaunieši rīko pulcēšanos Redžinalda dzīvoklī. Darbība rit straujāk jauniešu sarīkojumos un sanāksmēs, mīlestības aprakstos, kas ir platoniskas dabas. Nav aprakstītas „trakās jauniešu izdarības". Grāmatā ir daudz aprakstu un prātojumu. Tie ieved lasītāju jaunekļa domāšanā. Varbūt viens no labākajiem ir apraksts un pārdomas par iespējamo iesaukšanu amerikāņu bruņotajos spēkos. Redžinalds iztēlo savu iespējamo krišanu kara laukā Vjetnamā par „lietu, ko nav viņa spēkos novērst", bet ko citi ir radījuši. Viņš domā par dažādām iespējām izvairīties no iesaukšanas, pat bēgšanu uz Kanādu. Jau gandrīz norēķinājies ar savu dzīvi, viņš cerības tomēr balsta uz savu vājo veselību. Tiešām notiek brīnums un viņu armijā neiesauc. [..] Autors aprakstījis Redžinalda darbu amerikāņu laikraksta redakcijā. Darbā ietelpināti vairāki īsi ceļojuma apraksti pa ASV, vietām īpatnēji humoristiskā garā. Vecākai paaudzei autors pieskaras maz, gandrīz nemaz. [..] Autors ir tēlojis "Peachtree Acres" Nudžersijā. Katrs latviešu lasītājs tur saskatīs Priedaini, jo dabas un sarīkojumu apraksts gandrīz neatšķiras no tiem, kas notikuši šīs Ņudžersijas latviešu biedrības īpašumā. Citā vietā tēlota kādas draudzes bērnu nometne Katskiļu kalnos, kas zinātājam varētu atgādināt Ņujorkas latviešu draudzes īpašumu Elka parkā."

Irbe, Viktors.Latviešu notikumi angļu valodā. Latvija Amerikā, 1971, 6. nov.

Par romānu "Time exile" (1972)"Šķita tikai laika jautājums, kad arī kāds latviešu rakstnieks izplatījumu pārvērtīs par savas fantāzijas tēlu darbības sfairu. Tā tas arī noticis ar jaunās paaudzes rakstnieku Reinholdu Milleru, kas pagājušā gadā laidis klajā literāru darbu "Time Exile" /Laika trimdinieks/. Intriģējošajam grāmatas virsrakstam ir sakars ar prātam grūti izprotamu rakstnieka radošajā fantāzijā skatītu laika pārstādes fainomenu. Izlasot Miller arī iepriekšējo darbu angļu valodā "Teen Angel" un vairākas viņa publikācijas latviešu valodā, redzam, ka darīšana ar rakstnieku, kas vienlīdz labi var izteikties kā latviešu, tā angļu valodā. Viņa valoda ir spraiga, izteiksmes un domu bagāta» Millers ir arī labs novērotājs, ar dzīvu iejūtu savu varoņu psīchologisko norišu niansēšanā. Rakstniekam ir savi stingri noteikti, pozitīvi principi, kuru ietvaros viņš veido savu varoņu gaitas. Viņa pasaule stipri atšķiras no pašreiz pārdzīvojamās, jādomā - jau aizejošās. Viņa pasaulē netieši atspoguļojas latviešu tautas gara mantu pozitīvie principi. Viņš tomēr ir moderns, sava laika rakstnieks, kas paliek latvietis, bet tajā pašā laikā ir arī aktīvs savas dzīves vietas - Amerikas Savienoto Valstu - kultūras darbinieks. Viņš ar varu neuztiepj latviešu varoņus un latviešu tēmas, bet tēlo cilvēkus viņu ikdienas dzīvē bez sevišķas tautības pasvītrošanas. Nāks varbūt laiks, kad viņa darbos parādīsies arī latvietis, bet patlaban svarīgākais viņam ir rakstnieka stāvokļa nostiprināšana. Svarīgs faktors ir tas, ka Millers zināmā mērā pārstāv pozitīvās latviešu gara pasaules vērtības un ka viņš raksta arī latviski. Aplūkojamā darba tema, ja arī ir neparasta pasaules literatūrā, ir visam jauns pasākums latviešu zinātniskā daiļliteratūrā. Autors norāda, ka viņa darbs domāts vairāk jaunatnei, bet to var labi, varbūt vēl labāk, lasīt arī pieaugušie. Milleram ir daudz asprātīgu domu un ideju, sarežģīts un ieintriģējošs vairāku paralēlu fabulu risinājums, samezglojums un atrisinājums un cilvēku gandrīz "normāla" iesaistīšana zinātnes fantāzijas pasaulē."

Andersons, Edgars. Zinātniskās fantāzijas lidojums. Laiks, 1973, 11. apr.

Affinities

Occupations

Education

Longailenda
Studēja angļu valodu Longailendas universitātē.

Amerikas Savienotās Valstis
Mācījās Peisa koledžā.

1962
Bruklina
Beidzis Bruklinas Midvudas vidusskolu.

Participation in organisations

Working place

1974
Laikraksts "Laiks" (1949–)
Ņujorka

1978
Kalifornija
No 1978 strādāja Livermores atomrūpnīcas laboratorijā.

1978
Kalifornija
Stanforda universitātē vadīja baltu valodu kursus.

Travelled

1983
Latvija
Pirmo reizi ieradās Latvijā; par publicēts raksts "Aizspriedumu žogus pārkāpjot" laikraksta "Dzimtenes Balss" Nr. 30.-31.