Rasma Urtāne

Roles: poet

Rasma Urtāne (1956) - literāte. Vairāku dzejas krājumu autore. Jelgavas latviešu biedrības Dzejnieku kluba "Pieskāriens" vadītāja. Sastādījusi literāro almahanu "Skaņa pār Lielupi" (2007).

Birth time/place

26.10.1956
Dzimusi Ludzas rajona Mežvidu ciemā Annasmuižā.

Professional activity

Literārā darbībaPirmie dzejoļi tapuši jau skolas gados.Kopš 2002: dzeju publicē dzejas almanahā "Rēzekne".

Literārie darbi
Dzeja
2016: Tev skūpstu neizdzēst no lūpām (Jelgava: Jelgavas Latviešu biedrība).
2015: Bērnības smarža: dzejoļi bērniem (Jelgava: Jelgavas Latviešu biedrība).
2011: Kastaņu sniegs (Jelgava: Jelgavas Latviešu biedrība).
2006: Pērkones ziedā (Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība).
1998: Kā smaržo zeme (Rēzekne).

Proza
2013: Taurupes skolas valsis: miniatūras par Taurupes skolā pavadīto laiku (Jelgava: Jelgavas Latviešu biedrība).

Lugas
2017: luga "Vārtrūmes pavēlniece" iekļauta vairāku autoru lugu krājumā ""Spārnu" lugas" (Dobele).

2007: literārā almanaha "Skaņa pār Lielupi" sastādītāja (Jelgava: Jelgavas Latviešu biedrība).
Pēc viņas iniciatīvas iznāk ikgadējais dzejas almanahs "Zemgales vācelīte".
Izveides iniciatore latgaliešu biedrībai Ozolnieku novadā.

Dzeja komponēta, piemēram, Cēsu ansamblis "Muiža" izpilda dziesmu ar Rasmas Urtānes vārdiem "Kad man tevis nebūs".

Quotes

Dzejniece Rasma Urtāne sevi sauc par mīlestības dzejnieci un ar vieglu ironiju piebilst:
"Manas sirdslietas sen jau sakārtotas un patiesībā nebūtu par ko skumt, bet mīlestības dārzs jāravē, jākopj". Iepazīstnot ar savu dzīves gājumu, kādā tikšanās reizē dzejniece teikusi: "Esmu izaudzinājusi piecus bērnus. Ikdienā Latvijas Lauksaimniecības universitātē pasniedzu "sausu priekšmetu" - lietvedību, bet savu dvēseli – prieku, skumjas, asaras, mīlestību ielieku dzejā un prozā". Savu būtību Rasma Urtāne ielikusi dzejas rindās: "Varbūt esmu savāda, bet es taču varu ziemu padarīt īsāku un vasaru garāku. Ir katrs gads klāt nācis kā pērle gadu virtenē".

Occupations

Education

Mācījusies Mežvidu astoņgadīgajā skolā.

Kārsavas vidusskola
Kārsava

Taurupes vidusskola
Taurupe

Rīgas Politehniskais institūts
Kaļķu iela 1, Rīga
Studējusi Ķīmijas fakultātē.

–1999
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūru.

Working place

Rēzekne
"Latvijas keramikas" Rēzeknes ceha laboratorijas vadītāja.

Valsts Farmācijas inspekcija.

Rēzekne
Rēzeknes slimnīcas aptieka.

1999
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes lektore.

Participation in organisations

Jelgava
Jelgavas latviešu biedrības Dzejnieku kluba "Pieskāriens" vadītāja.