Pauls Gailītis

1 picture

29.05.1869 – 15.07.1943

Mācītājs un sabiedrisks darbinieks Pauls Gailītis (arī Paulis; 1869-1943) ir rakstnieku Toma Gailīša-Gaiduļa un Gaiduļa Paulas dēls. Studējis teoloģiju Tērbatas universitātē (1889-94), pēc tam strādājis gan kā mācītājs (Cēsīs, Vecpiebalgā), gan skolotājs (Aleksandra un Lomonosova ģimnāzijā Rīgā). Pēc pārmetumiem par piedalīšanos 1905.g. notikumos un rakstiem periodikā, kuros aizstāvējis latviešu tiesības pašpārvaldē, skolu un baznīcu dzīvē, spiests pārcelties uz dzīvi Krievijā. Bijis mācītājs Taganrogā un Jeiskā. Pēc 1918. gada Latvijas pārstāvis Ziemeļkaukāzā. 1921. gadā atgriezies Latvijā. Bijis 1.Saeimas deputāts, 1923. gadā izglītības ministrs, Rīgas 1. pilsētas ģimnāzijas direktors. Autobiogrāfiski bērnības un jaunības dienu tēlojumi apkopoti grāmatā "Kā mani ēvelēja" (1938).

Birth time/place

29.05.1869
Dzērbene

Place/time of death

15.07.1943

Personal information

Sieva Olga-Marija Gailīte (dz.Skabarga), dēli Vitolds un Gundars.

Professional activity

Ordinēts Cēsīs 1896. g. 26. jūlijā, kā mācītājs strādājis:
1902-192: Vecpiebalgā
1913-1920: Taganrogā, Jeiškā
1913-1918: Kaukāza kara apgabalā
1921: vikārmācītājs Vecgulbenē
1922-1925: vikārmācītājs Kokneses-Krapes draudzē
1922-1925: vikārmācītājs Secē
1922-1925: vikārmācītājs Sēlpilī
1925: vikārmācītājs Lieljumpravā
1925: mācītājs Lielvzarde

Quotes

"Jāpiemin daži skolotāji, kuru tēli man palikuši tuvi. Pirmajā vietā man jāmin latviešu valodnieks Kārlis Mīlenbahs (..). Otrs skolotājs - latvietis, kas palicis mīļā atmiņā, ir mācītājs Pauls Gailītis (..), kurš pasniedza latviešu valodā ticības mācību. Viņš prata tēlot Bībeles stāstus kā seno ebreju poēzijas augstas vērtības, turklāt tik dzīvā latviešu valodā, ka viņa stundu reizi nedēļā mēs, nedaudzie latviešu skolnieki, gaidījām nepacietībā. Kad 1902. gada pavasarī Gailītis aizgāja no Rīgas uz Vecpiebalgu par mācītāju, tad mēs, visi latvieši, ļoti par to skumām un kā atmiņu pasniedzām viņam kopēju visas ģimnāzijas latviešu fotogrāfiju".
Fēlikss Cielēns. Laikmetu maiņā, I sēj., Vesterosā, 1961,111.–112.lpp.

Affinities

Occupations

Additional names

Oto Paulis

Education

Working place

Rīga City 1st Gymnasium
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Direktors.

The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
1.Saeimas deputāts.

Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Skolotājs.

1899–1902
Cēsis
Cēsu apriņķa vikārmācītājs.

1923–1923
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Rīga
Izglītības ministrs

1929
Monument Council
Rīga
Direktora vietas izpildītājs

Emigrated

1913–1918
Taganroga

Residence

1919–1921
Kaukāzs
Latvijas pārstāvis Ziemeļkaukāzā.

Awards

The Order of Three Stars
III šķira
0

Latvijas Sarkanais krusts
I šķiras goda krusts
0

Polijas Sarkanais krusts
I šķiras krusts
0

Igaunijas Sarkanais krusts
I šķiras II pakāpes goda zīme
1936