Ņina Luce

2 pictures

25.05.1917 – 10.01.1985

Ņina Luce (dzimusi Brilovska; 1917–1985) – teātra kritiķe.

Birth time/place

25.05.1917
Maskava

Place/time of death

10.01.1985
Sidneja

Personal information

Vīrs Kārlis Lucis, meita grafiķe Ilze Luce.

1944: devusies bēgļu gaitās uz Vāciju.
Vēlāk izceļojusi uz Austrāliju.

Professional activity

1934: pirmā publikācija: žurnāla "Urdziņa" 14. numurā ar dzimto uzvārdu Ņina Brilovska publicētais raksts "Vai latviešiem iespējams savs eps?".

No 1957: publicējusi rakstus par teātri un literatūru laikrakstā "Austrālijas Latvietis", vēlāk arī laikrakstā "Londonas Avīze" (bijusi arī šī laikraksta līdzstrādniece), žurnālos "Tilts", "Ceļa Zīmes", "Jaunā Gaita".
Rakstījusi par Mārtiņa Zīverta, Anšlava Eglīša, Gunāra Priedes, Jāņa Viesiena, Spodra Klauverta, Ulda Siliņa, Ernas Lēmanes un citu autoru lugām.

Quotes

Par Ņinas Luces profesionālo darbību"Trimdas laikā 40 gadu posmā ir vērtējusi katru latviešu teātra izrādi, kas viņai bijusi pieejama, un arī iespiestās latviešu lugas. [..] Ņina Luce rakstīja tā, kā viņa domāja un juta, pie tam tie nebija subjektīvi gaumes spriedumi, bet viņas uzslavas vai trūkumu aizrādījumi dibinājās uz rūpīgu izrādes un lugas analīzi. Teātris jau no Rīgas laikiem bija svarīgākā viņas dzīves daļa, un viņai tiklab izrāžu tehnikā, kā skatuves literatūrā bija plašas zināšanas."
B. a. Mirusi Ņina Luce. Londonas Avīze, Nr.1955 (01.02.1985)

Name at birth

Ņina Brilovska

Pseudonym

Aina Done

Education

–1937
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1937–1939
Rīga
Mācījies Teātra arodbiedrības Teātra skolā.

1941–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: romāņu filoloģija.

Working place

Sabiedrisko lietu ministrija
Rīga
Strādājusi par mašīnrakstītāju.

Žurnāls "Jaunā Gaita"
Kādu laiku bijusi teātra nodaļas redaktore; žurnālā publicējās kopš 1965. gada.

1967–1985
Laikraksts "Londonas Avīze"
Londona
Austrālijas līdzstrādniece.

Participation in organisations

Emigrated

1944
Vācija
Otrā pasaules kara beigu posmā devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

Travelled

05.1975
Vācija
Viesojās ar referātu.

08.1975
Amerikas Savienotās Valstis
Piedalījās Rakstnieku nedēļā Gaŗezerā.