Matiāss Stobe

1742 – 28.04.1817

Birth time/place

1742

Place/time of death

28.04.1817
Jelgava

Personal information

STOBE (Stobbe) Matiāss (1742 Irbes mācītājmuižā Kurzemē - 1817.28.IV Jelgavā, turpat apbed.) - vācu tautības latviešu publicists, literāts.
Dz. mācītāja Matiāsa Stobes ģim. Stud. filoz. un teoloģiju Kēnigsbergas universitātē (1764). Strād. par mājskolotāju Kurzemē, vēlāk privātskolotājs Jelgavā. G. F. Stendera lit. tradīciju turpinātājs. Pirmā latv. visp. satura žurn. "Latviska Gada Grāmata" (1797-98) redaktors. Žurn. darbā iesaistījis visus tālaika literātus, pats public. apceres, populārzin. un prakt. satura rakstus, piem., "Rakstīšanas mācība" (1798, 3). Tulk. stāstiņus un sacerējis dzejoļus, piem., didakt. dzejoli "Kurzemnieks" (1797, 1), "Bērnu dziesmiņa" (1798, 4; mudina iet skolā un čakli mācīties), gaudu ziņģi "Anniņas bēres" (1797, 4). S. sast. Kurzemes kalendāru (1800-1817), izd. vairākas prakt. grāmatas: "Veselības grāmata" (1795), "Pavāru grāmata" (1796), tulk. grām. "Tas āboļu dārznieks" (1803), "Kurzemes meža likumi" (1805) u.c. Citi S. darbi: "Pie tā kapa tā cienīga G. W. [F.] Stendera.." (1796), "Visiem cilvēkiem pie sirds ņemema uzsaukšana tās baķes.. izdeldēt" (1805).
L. Birkerts A. Latviešu inteliģence savās cīņās un gaitās. R., 1927. 1. d.; Karulis K. Pirmais latviešu žurnāls // Karogs, 1972, 1; -e-. Matthias Stobbe: (Ein Gedenkblatt dem Vater der lettischen Presse) // Duna-Zeitung, 1906, 20.II/5.III.
Z. Frīde

Education

1764
studējisfilozofiju un teoloģiju Kēnigsbergas universitātē

Buried

Jelgava