Māra Rītupe

02.02.1924 – 03.04.2004

Birth time/place

02.02.1924
Dzimusi Pasienes pagasta Goraņu ciema Celmiņos.

Place/time of death

03.04.2004

Personal information

RĪTUPE Māra (īst. v. Marija Jermaka; dz. 1924.2.II Pasienes pag. Goraņu c. Celmiņos, mirusi 2004. gada 3. aprīlī) - dramaturģe.
Dz. zemnieku ģim. Beigusi Bērzkalna psk., Ludzas valsts komercsk. (1944), Ljas Valsts Ped. institūta Latv. val. un lit. fak. (1950). Bijusi direktore Varakļānu vsk., skolotāja un skolu inspektore Daugavpilī, Krustpilī, 1963-70 skolotāja un skolu inspektore Daugavpilī, Kruatpilī, skolotāja un direktora vietn. māc. darbā Zilupes vidusskolā.
Lugas R. sāka rakstīt 50. gados. Pirmā publikācija - viencēliens "Izsistais logs" krāj. "Atvērsim priekškaru" (1961). Public. luga "Teicamnieces diploms" (1962), viencēliens "Drauga dēļ" (1975); lugas jaunatnei apkopotas krāj. "Trāpījums desmitniekā" (1985). Radiot-rī iestud. raidlugas "Saskanīgi soļi" (1966) un "Ērģelnieka meita" (1974), pašdarbības kolektīvos iestud. lugas "Es pazinu tēva sētu" ("Karogs", 1980, 2), "Tautu dēls lielījās", "Rāja mani māmuliņa", "Laimīgs cilvēks", "Tēva meita", "Varas lutekļi". Lugās raits dialogs, veiksmīgs sižeta risinājums, tajās stāstīts par 50.-70. gadu Latgales lauku ļaudīm un viņu problēmām.
90. gados sar. tautas un pašdarbības trupās iestudētas komēdijas "Kā Cibuļu Antons zemi prihvatizēja", "Gustava parlamenta brīvdienas". Autobiogr. atmiņu grām. "Kas šūpulī ielikts" (1996).
L. Pabērzs J. Gandarījums // Skolotāju Av., 1979, 7.II; Romāne M. Palīgs // jaunās Grāmatas, 1985, 1; Tabūne J. Ciemos pie Māras Rītupes // "Ludzas Zeme" pielikums, 1995, 4.II; Gavare A. Varbūt neesmu velti minusi šīs zemes takas // Neatkarīgā Rīta Av., 1996, 19.IX; Rītupe M. Maizes smarža un purva ēna: Autobiogr. piezīmes // Karogs, 1984, 2; Romāne M. Palīgs // Jaunās Grām., 1985, 1.
I. Salceviča

Occupations

Education

mācījiesBērzkalna pamatskolā

–1950
studējisLatvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultātē

1944
mācījiesbeidz Ludzas valsts komercskolu