Līvija Bičole

3 pictures
Roles: teacher

12.03.1905 – 09.12.1998

Līvija Bičole (1905–1998) – studējusi baltu filoloģiju, rakstījusi recenzijas. Publicējusies mēnešrakstā "Sējējs", akadēmiskā organizācijas "Ramave" rakstu krājumā "Ceļi".

Birth time/place

12.03.1905
Augstkalnes pagasts
"Makaišu" mājās.

Place/time of death

09.12.1998
Viljamsberga

Personal information

1. Pasaules kara laikā ar māti, brāli un jaunāko māsu (tēvs Ansis Sproģis jau tad ir miris) kādu laiku pavada Igaunijā. Pēc mātes Emīlijas Sproģes nāves Sproģu jauniešiem palīdzēja tuvinieki.

1930: salaulājās ar Jāni Bičoli. Meitas Baiba, Gundega un Marga.
Vācu okupācijas laikā ģimene no Rīgas pārceļas uz Jēkabpils apriņķa Biržu "Biķerniekiem".

Professional activity

Rakstījusi dzejoļus, apceres: publicējumi "Sējējā", "Ramaves" un rakstu krājumos "Ceļi".

Affinities

Baiba Bičole - Daughter
Jānis Bičolis - Husband
Rita Laima Bērziņa - Granddaughter

Occupations

Name at birth

Līvija Minna Sproģe

Education

Jelgavas Valsts ģimnāzija
Mātera iela 44, Jelgava

1923–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja filozofiju un pedagoģiju Filoloģijas un filozofijas fakultātē; vēlāk pārgāja uz Baltu filoloģijas nodaļu; studijas nav pabeigtas.

Working place

Birži
Latviešu un vācu valodas skolotāju Biržu Lauksaimniecības vidusskolā.

Hersbruka
Latviešu valodas skolotāja latviešu pamatskolā Hersbrukā.

Traunšteina
Latviešu valodas skolotāja latviešu pamatskolā Traunšteinā.

Emigrated

1944
Vācija
Ar ģimeni dodas bēgļu gaitās uz Vāciju.

1950
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja no Vācijas.