Līna Meļnika

1 picture

Līna Meļnika (1983) – tulkotāja, žurnāliste. Ir ieguvusi maģistra grādu Vinnicas Valsts pedagoģiskajā universitātē. Strādā žurnālistikas jomā, publicējas žurnālos "Ukraina Moloda", "Misto", "Kul’tura i zhyttia", "Ukrainian literature paper". Pārzina ukraiņu, krievu, bulgāru, angļu, itāļu un latviešu valodu. 2020. gadā pabeigusi 6 mēnešu latviešu valodas kursus Latviešu valodas aģentūrā. Ukraiņu valodā ir tulkojusi Noras Ikstenas romānu "Mātes piens" un Māras Zālītes "Pieci pirksti", kā arī Jāņa Akuratera stāstu "Degoša sala" un Dailas Ozolas stāstu bērniem "KLIK-KLIK!".

Birth time/place

1983
Vinnytsia

Professional activity

Latviešu autoru darbu tulkojumi ukraiņu valodā2018: Jānis Akuraters "Палаючий острів" (Degoša sala) (Kijiva: Твердиня)
2019: Nora Ikstena "Молоко матері" (Mātes piens) (Kijiva: Твердиня)
2019: Māra Zālīte "П’ять пальців" (Pieci pirksti) (Kijiva: Ярославів Вал)
2022: Daila Ozola "КЛАЦ-КЛАЦ!" (KLIK-KLIK!) (Rīga: Zvaigzne ABC)
Dalība organizācijāsKopš 2014: Ukrainas Žurnālistu apvienības biedre

Occupations

Additional names

Lina Melnyk, Ліна Мельник

Education

2000–2006
Vinnytsia
Ieguvusi maģistra grādu Vinnicas Valsts pedagoģiskajā universitātē.