Laima Poga

1 picture
Roles: guide

Laima Poga (1944) – tūrisma gide. Romāna "Deserts" (2022) autore.

Birth time/place

16.07.1944
Vānes pagasts

Occupations

Education

1962–1965
Taškentas Svešvalodu institūts
Taškenta
Tulka studijas Angļu valodas fakultātē.

1985–1990
Sanktpēterburga
Kultūras darbinieka studijas Ļeņingradas Augstākajā Arodbiedrības skolā.

1993–1995
Faculty of Pedagogy and Psychologie, UL
Rīga
Maģistra studijas pedagoģijā.

1996–1999
Faculty of Pedagogy and Psychologie, UL
Rīga
Doktora studijas pedagoģijā.

Working place

1964–1974
Taškenta
Ekskursiju vadītāja Taškentas ceļojumu un ekskursiju birojā.

1980–1991
Kandava
Direktora vietniece, vecāka instruktore Kandavas tūristu bāzē.

1991–2000
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Bruņinieku iela 24A, Rīga
Angļu valodas skolotāja.

1991–2000
Olaines 1. vidusskola
Olaine
Angļu valodas skolotāja.

1991–2000
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Olaine
Angļu valodas skolotāja.

1995
Rīga
Tūrisma gide.

Participation in organisations

2021
Biedrība "Dramaturgu asociācija"
Ūbeles iela 2 - 1, Rīga
Biedre.