Krišjānis Ancītis

4 pictures

28.10.1911 – 08.01.1963

Krišjānis Ancītis (1911–1963) – literatūrzinātnieks, valodnieks. Valdemāra Ancīša brālis. Mācījies Aknīstes pamatskolā (1920-24), Subates klasiskajā ģimnāzijā (1924-29). Beidzis LU Filoloģijas un filozofijas fakultāti, Baltu filololoģijas nodaļu (1934). Strādājis par skolotāju Rīgas komercskolā (1933-38), Rīgas 1. valsts ģimnāzijā (1935-38). 1938 X - 1939 VI bijis latviešu valodas docētājs un studējis slāvu filoloģiju Varšavas universitātē. Strādājis Rakstu un mākslas kamerā (1939-40), Vēstures muzejā (1940-44). 1944. gadā iesaukts vācu armijā. 1945. g. pavasarī saņemts gūstā un līdz 1946 XI bijis ieslodzījumā Uhtā, Komi APSR. Pēc atgriešanās Latvijā strādājis par ārštata materiālu vācēju ZA Valodas un litetartūras institūtā, asistentu Latvijas Valsts universitātē, zinātnisko līdzstrādnieku ZA Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūtā u.c. Mūža nogalē bija zinātniskais līdzstrādnieks ZA Valodas un literatūras institūta Vārdnīcu sektorā. Sarakstījis apceri "A. Pumpura "Lāčplēša" avoti un paraugi" ("Ceļi", 1939, 9), sastādījis lietvārdu reģistru R. Klaustiņa un J. Endzelīna "Latvju tautas daiņām" (12, 1932). 20. gs. 30. gadu presē un rakstu krājumā publicējis rakstus un recenzijas par tautas dziesmu. valodu, metriku, literatūras teoriju un vēsturi, kā arī par etniskiem jautājumiem. Darbs valodniecībā apkopots pēcnāves izdevumā "Aknīstes izloksne" (1977).

Birth time/place

28.10.1911

Place/time of death

08.01.1963
Rīga

Personal information

Dzimis saimnieku Krišjāņa un Emīlijas Ancīšu ģimenē. Literatūrvēsturnieka Valdemāra Ancīša brālis.

Professional activity

Nozīmīgākie K. Ancīša darbi:
Lietvārdu reģistri R. Klaustiņa un J. Endzelīna "Latvju tautas daiņām’" (1932);. gadu presē un rakstu krājumos publicētie raksti un recenzijas par tautasdziesmu valodu, metriku, literatūras teoriju un vēsturi, kā arī par etniskiem jautājumiem;darbs valodniecībā apkopots pēcnāves izdevumā ,,Aknīstes izloksne’’ (1977).

Affinities

Education

1920–1924
mācījiesmācījies Aknīstes pamatskolā

1924–1929
mācījiesmācījies Subates reālģimnāzijā

1929–1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

10.1938–06.1939
Varšava
studējis slāvu filoloģiju Varšavas universitātē

Service

Detention

04.1945–11.1946
Uhta, Vetlosjana
1945. g. pavasarī saņemts gūstā un līdz 1946 XI bijis ieslodzījumā Uhtā, Komi APSR

Buried

Rīgas Pirmie Meža kapi