Karls Gothards Grass

1 picture
Roles: artist, writer

1767 – 1814

Karla Gotharda Grass (Grass, 1767–1814) – vācbaltiešu mākslinieks un literāts. Vēsturnieka un etnogrāfisko materiālu vācēja Johana Kristofa Broces audzēknis.

Birth time/place

1767
Dzērbenes pagasts

Place/time of death

1814
Roma

Occupations

Name at birth

Grass