Kārlis Zvingevičs

1 picture

1873 – 21.01.1913

Kārlis Zvingevičs (1873–1913) – skolotājs, redaktors, publicists. Literārajai darbībai pievērsies Baltijas skolotāju semināra laikā. Strādājis laikrakstos "Dienas Lapa" un "Jaunā Dienas Lapa", vadījis latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas avīzi "Pēterburgas Latvietis", bijis A. Gulbja apgādā izdotās grāmatu sērijas "Universālā bibliotēka" zinātniskās nodaļas vadītājs. Regulāri publicējis rakstus par politikas, tautsaimniecības, tieslietu jautājumiem. Aktīvi darbojies arī Latviešu skatuves biedrības repertuāra komisijā, kopā ar Antonu Birkertu bijis Jaunā Rīgas teātra dramaturgs.

Birth time/place

1873
Kauņas guberņa
Akmaļi.

Place/time of death

21.01.1913
Rīga

Personal information

Dzimis lauksaimnieka ģimenē.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBAPirmā publikācija
1905: L. Igoreva raksta "Kārta, šķira, partija" tulkojums laikrakstā "Pēterburgas Latvietis" (6.–9. nr.)Regulāri publicējis rakstus par politikas, tautsaimniecības, tieslietu jautājumiem.Brošūra
1912: "Valsts un viņas vara: vēsturiski kritisks apcerējums pēc F. Kokoškina"REDAKTORS1907: "Pamata mācības tautsaimniecībā"

Quotes

PAR KĀRLI ZVINGEVIČU"Kārļa Zvingeviča dzīve, tā ir cīnītāja dzīve jau kopš jaunības. Jau seminārā viņš dibina nelegālu literatūras pulciņu. Politehniskajā institūtā viņš ir viens no studentu pagrīdes vadītājiem. Tādi paši mērķi arī viņa turpmākajai sabiedriskajai darbībai, viņa runām un avīžu rakstiem, kuru galvenā tematika ir tautsaimniecības problēmas, it īpaši strādnieku jautājums."
Ancītis, Valdemārs. Darbs presei, teātrim, revolūcijai. Padomju Zeme, Nr. 113, 24.09.1970."Būdams apdāvināts lielām gara spējām un nesalaužamu enerģiju viņš sasniedza dzīvē ievērojamu stāvokli. Sabiedrības labā darbodamies viņš tomēr aizmirsa pats sevi un pašā spēka briedumā – 40 gadus vecs būdams, aizgāja aizsaulē."Redaktora Kārļa Zvingēviča piemiņai. Zemgales Balss, Nr. 10, 14.01.1938.

Education

Ezere
Ezeres ministrijas skola.

1888–1894
Baltijas skolotāju seminārs
Liepājas iela 31, Kuldīga

1902–1905
Rīgas Politehniskais institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis tirdzniecības zinības.

Working place

1894–1897
Ēdole
Skolotājs.

1897–1900
Nīkrāces pagasts
Skolotājs.

1905
Laikraksts "Dienas Lapa" (1886–1918)
Rīga
Strādājis laikraksta redakcijā.

1905–1906
Sanktpēterburga
Apdrošināšanas biedrības "Rossija" darbinieks.

1905–1906
Sanktpēterburga
Skolotājs Pēterburgas 1. reālskolā.

1905–1906
Laikraksts "Pēterburgas Latvietis" (1905–1906)
Sanktpēterburga
Redaktors.

1906–1909
Poltava
Skolotājs Poltavas komercskolā.

1911
Laikraksts "Jaunā Dienas Lapa" (1905–1918)
Rīga
Līdzstrādnieks.

1911
A. Gulbja apgāds
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
Sērijas "Universālā bibliotēka" zinātniskās nodaļas vadītājs.

1911–1912
Latviešu skatuves biedrība
Rīga
Aktīvi darbojies teātra un repertuāra komisijā.

1911
Rīgas Jaunais teātris (1908–1915)
Lāčplēša iela 25, Rīga
Dramaturgs.

Residence

1905–1906
Sanktpēterburga

1906–1911
Poltava

1911–1913
Rīga

Emigrated

1906
Skandināvija
Emigrējis uz Somiju, Zviedriju, rudenī atgriezies Krievijā.

Detention

1909–1910
Krievija
Arestēts par publikācijām laikrakstā "Pēterburgas Latvietis", piespriests gads cietumsoda.

Buried

1913
Kauņas guberņa
Eltišķi.