Juris Pabērzs

4 pictures

01.09.1918 – 17.12.2003

Juris Pabērzs (1918-2003) – teātra un literatūras kritiķis. Dzejnieka, jurista, sabiedriskā darbinieka Jura Pabērza (1891–1961) dēls; literatūrzinātnieces Ilonas Salcevičas tēvs. Beidzis Daugavpils 1. ģimnāziju (1937), studējis tautsaimniecību LU (1937–1940). Strādājis laikraksta "Jaunākās Ziņas" redakcijā, publicējies arī latgaliešu periodiskajos izdevumos. 1946. gadā strādājis laikraksta "Cīņa" redakcijas mākslas nodaļā, no kuras atlaists par rakstiem, kuriem partijas ideologi piedēvējuši kosmopolītismu. Laikraksta "Literatūra un Māksla" nodaļas vadītājs (1947–1960), žurnāla "Karogs" kritikas nodaļas redaktors (1979–1984). Regulāri publicējis teātra kritikas, arī literatūrkritiskus rakstus, kas izcēlušies ar dziļām faktu zināšanām.

Birth time/place

01.09.1918
Somerseta, Aglona
Dzimis agrākā Kapiņu pagasta Somersetā.

Place/time of death

17.12.2003

Personal information

Tēvs – dzejnieks, jurists, sabiedriskais darbinieks Juris Pabērzs (1891-1961).

Meita – literatūrzinātniece Ilona Salceviča.

Affinities

Ilona Salceviča - Daughter
Juris Pabērzs - Father

Pseudonym

A. Kalns, Kārlis Kļava

Education

–1937
Daugavpils 1. ģimnāzija
Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

1937–1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Inženierzinātņu fakultātē; studiju virziens: ekonomika.

Working place

1937–1940
Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Strādājis laikraksta "Jaunākās Ziņas" redakcijā.

1940–1941
Latvijas PSR Valsts kontroles tautas komisariāts
Rīga
Strādājis Valsts kontroles komisariātā, uzraudzījis teātrus un citas kultūras un izglītības iestādes.

1944–1945
Daugavpils septiņgadīgā skola
Daugavpils
Daugavpils septiņgadīgās skolas direktors.

1946
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
1946. gadā strādājis laikraksta "Cīņa" redakcijas mākslas nodaļā, no kuras atlaists par rakstiem, kuriem partijas ideologi piedēvējuši kosmopolītismu.

1947–1960
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Laikraksta "Literatūra un Māksla" nodaļas vadītājs.

1979–1984
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Žurnāla "Karogs" kritikas nodaļas redaktors.

Service

1941
Sarkanā armija
Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
1941. gada vasarā brīvprātīgi iestājās Sarkanajā armijā.

Detention

09.1941
Daugavpils cietums
Daugavpils
1941. gada septembrī kritis gūstā un nokļuvis Salaspils karagūstekņu nometnē, pēc tam Daugavpils cietumā.

Residence

1945
Rīga
Kopš 1945. gada dzīvojis Rīgā.

Participation in organisations

1958
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs.