Jēkabs Ļūdēns

Roles: writer

16.08.1871 – 1898

Jēkabs Ļūdēns (1871–1898) – literāts. Rakstījis dzeju, kas apkopota divās burtnīcās "Sveiks! Jautras dziesmas" (1–2, 1893, 1898), kā arī humoreskas, kas izdotas krājumā ar tādu pašu nosaukumu (1895).

Birth time/place

16.08.1871
Mežotne
Mežotnes "Ļūdēnos"

Place/time of death

1898

Personal information

Brāļa mazdēls – dzejnieks Vitauts Ļūdēns.

Professional activity

Dzeja un prozaDzeja
1893: Sveiks! Jautras dziesmas (1. burtnīca)
1898: Sveiks! Jautras dziesmas (2. burtnīca)

Proza
1895: Humoreskas

Quotes

"Tiklab prozā, kā dzejā galvenais Ļūdēnu Jēkaba dailrades elements ir humors, reizumis arī satīra. Viņa dzejā uzrakstīto darbu lielāko daļu varam uzskatīt par parodijām – vai nu par konkrētiem citu autoru sacerējumiem, vai arī par tā laika dzejas manieri un žanriem. Savā pārlieku īsajā mūžā Ļūdēnu Jēkabs nepaguva iekarot kaut cik redzamāku vietu latviešu literārajā pasaulē, taču viņa interesantais dzīves gājums, tāpat ne mazāk interesantā literārā darbība pelna rūpīgu izpēti un apgaismojumu."

Ancītis, Valdemārs. Mūsu novadnieks – Ļūdēnu Jēkabs. Komunisma Ceļš, 1982, 30. janvārī.

Affinities

Vitauts Ļūdēns - Relative

Occupations

Additional names

Ļūdēnu Jēkabs

Education

Working place

Valsts ierēdnis

Buried

1898
Daudzvārdu kapi