Jānis Puriņš-Zvigulis

Roles: teacher, writer

1850 – 1906

Birth time/place

1850
Dzimis agrākā Piņķu pagasta Lielpuriņos.

Place/time of death

1906

Personal information

PURIŅŠ-ZVIGULIS Jānis (1850 Piņķu pag. Lielpuriņos - 1906) - skolotājs un literāts.
Strād. par telegrāfistu, tad stud. matemātiku Pēterburgas univ. (1878-82). Strād. par fizikas un matemātikas skolotāju Viļņā. Laikr. "Baltijas Vēstnesis" (1882.30.III/11.IV-31.III/12.IV) public. literatūrkrit. rakstu "Atklāta vēstule, rakstīta Baltijas Vēstneša redaktoram, bet gan derīga arī citiem", kurā pirmo reizi latv. literatūrkritikā minēts vārds "reālisms". To saskata kr. literatūrā, kuru nostata pretī vācu literatūrai, kam vairāk raksturīgs romantisms un sentimentālisms. - Ps.: Lielpuriņa J. Zviguls.
R. Briedis

Occupations

Pseudonym

Lielpuriņa J. Zvinguls

Education

1878–1882
studējisstudē matemātiku Pēterburgas universitātē