Jānis Akuraters

15 pictures

13.01.1876 – 25.07.1937

Jānis Akuraters (1876–1937) – rakstnieks un dzejnieks. Dzimis Dignājas pagasta "Jaunzemju" (tagadējie "Jaunzemi") mājās. Strādājis par tulkotāju, skolotāju un aktīvi darbojies kā sabiedriskais darbinieks. Aktīvi darbojies publicistikā, sarakstīdams daudzus desmitus rakstu par politikas un kultūras dzīves jautājumiem. Bijis pirmais Tēvzemes balvas laureāts rakstniecībā (1937).

Birth time/place

13.01.1876
Jaunzemi
"Augšējā Zemgalē, uz Daugavas krasta, tur, kur tagad Dignājas mežkunga muižas drupas, silā, kas pastāv vai vienīgi no skaistām priežu kolonnām, ir mana dzimtene Dignājas Jaunzemju (Jaudzumu) mājās. Daugava, lielais skaistais sils, ķiršu dārzs, pakalns, no kura vizinājāmies, man vienmēr atmiņā no tiem laikiem. Un daudz dziesmu, jo mani vecāki, sevišķi māte, daudz dziedāja un mīlēja viesu pulkā būt jautri."Akuraters, Jānis. Dienu atspīdumi. Atziņas. 2. daļa. Cēsis, Rīga: O. Jēpes apgāds, 1924. 167. lpp.

Place/time of death

25.07.1937
Rīga

Personal information

Jānis Akuratersdzimis mežsarga ģimenē. Ap 1883. gadu Akurateru ģimenepārcēlās uz Dignājas "Beitānu" mājām.
Akuraters mācijes Biržu pagastskolā un Jēkapils pils skolā. 1894. gadā devies uz Krieviju (Tulas guberņu) mācīties mežkopību. Nolicis skolotāju eksāmenus, pēc tam strādājis Elkšņos (1898), Iršos (1899), Jumurdā (1899-1901) un Rīgā (1901-1903).

1903: Maskavas Universitātes Juridiskās fakultātes brīvklausītājs, māca vācu valodu un studē Frīdriha Nīčes, Imanuela Kanta, Artūra Šopenhauera, Maksa Štirnera u.c. austriešu filozofu darbus.
1904: dzīvo Koknesē.
1905: sacer 13. janvāra notikumiem veltīto dzejoli "Ar kaujas saucieniem uz lūpām". Akuratera uzskatos nozīmīgu vietu gūst nacionālās valsts ideja.
1905: izstājas no sociāldemokrātiskās partijas un kļūst par Latviešu sociāldemokrātu savienības biedru.
1906: žurnāla "Pret Sauli" redaktors. Parakstījis "dekadentu manifestu" žurnālā "Dzelme".
1907: vairākkārt apcietināts un izraidīts uz Pleskavas guberņu, no kurienes bēdzis uz Somiju, tālāk uz Zviedriju un Norvēģiju.
1908: no augusta mēneša dzīvo Pleskavā, vēlāk sievas mājās Seces pag. Birzniekos.
1913–14: dzīvo Parīzē, kur Sorbonnas universitātē klausās lekcijas par franču literatūru.
1915: dzīvo Maskavā
1916: iestājas latviešu strēlnieku pulkos
1917: laikraksta "Laika Vēstis" un žurnāla "Laiks" red. loceklis.
1917: ievēlēts par Latviešu Nacionālās padomes valdes locekli.
1918: ievēlēts par Tautas padomes locekli.
1919: Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direktors.
1920: Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direkora vietnieks.
192236: ar pārtraukumiem bijis laikraksta "Jaunākās ziņas" red. loceklis.
193034: Radiofona direktors.
193237: Latvijas PEN kluba valdes priekšsēdētājs.
1937: kļūst par pirmo Tēvzemes balvas laureātu rakstniecībā.

Professional activity

1895: pirmā publikācija - dzejolis "Ziemā" žurnālā "Austrums" (Nr. 1.) zem pseidonīma Pollukss.
1899: publicēts pirmais stāsts "Ceļā uz patiesību" laikraksta "Dienas lapa" literārajā pielikumā (2./14.I).
1902: pirmā luga "Taisnības meklētāji" (bērniem).

1917: laikraksta "Laika Vēstis" un žurnāla "Laiks" red. loceklis.
1917: ievēlēts par Latviešu Nacionālās padomes valdes loekli.
1918: ievēlēts par Tautas padomes locekli.
1919: Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direktors.
1920: Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direkora vietnieks.
192236: ar pārtraukumiem bijis laikraksta "Jaunākās ziņas" red. loceklis.
193034: Radiofona direktors.
193237: Latvijas PEN kluba valdes priekšsēdētājs.

Dzeja

1905: "Zvaigžņu nakts"
1906: "Ziemeļos"
1907: "Bez svētnīcas"
1909: "Astras"
1911: "Sirds varā"
1919: "Dienu prieks"
1922: "Latvijas balādes"
1922: "Rožains vējš"
1925: "Elēģiski momenti"
1932: "Neatrastā
1938: "Dzejas un balādes"

Proza

1908: "Kalpa zēna vasara"
1914: "Puķes ziemeļos"
1919: "Sapņi un likteņi"
1920: "Draugu sejas"
1921: "Klusums un gaisma"
1921: "Pēters Danga"
1923: "Erosa ciltis"
1924: "Dzīvības sākumi"
1924: "Dienu atspīdumi"
1925: "Ugunīgi ziedi" (romāna "Pēters Danga" turpinājums)

Lugas

1902: "Taisnības meklētāji"
1910: "Lāču bērni"
1910: "Ķēniņa meita"
1911: "Saules gredzens"
1913: "Kaupo, līvu virsaitis" (teātrī)
1914: "Kurzemē"
1920: "Šis un tas Itnekas"
1920: "Viesturs" (teātrī)
1922: "Pieci vēji"
1924: "Tautas darbinieki"
1924: "Sidraba birze"
1926: "Apvienosimies"
1934: "Bezdarbnieki"
1934: "Vecie un jaunie"

Tulkojumi

1911: Henriks Ibsens "Brands"
1912: Oskars Vailds "Salome"
1913: Henriks Ibsens "Pērs Gints"
1924: Henriks Ibsens "Troņa tīkotāji"
u.c.

Pirmajos dzejoļu krājumos pausta indivīda pašapziņas mošanās (nemiers, ilgas, protests). Akuratera dzejā dzīve tverta kontrastējošos, tipiski romantiskos tēlos. Vērojami garīgās un materiālās pasaules pretstati, spēcīgi saasināta mirkļa izjūta, dzīves traģisma apjauta. Akuraters bija viens no 20.gs. sākuma latviešu dzejas reformatoriem (polimetrikas, brīvās strofikas lietojums).
Rakstnieka prozas darbu centrā ir merkantilajā pasaulē neiederīgs īpatnis (stāsti "Kalēja dēls" (1907), "Noklīdis krīvs" (1908), "Degoša sala" (1912) u.c. Atveidotajām personībām raksturīgs duālisms, kura pamatu veido modernās kult. slāpes un tieksme pēc dabiskas, vienkāršas harmonijas, nespēja samierināties ar realitāti, izlīdzināt plaisu starp sapni un dzīvi.

Affinities

Laima Akuratere - Daughter
Pēteris Dardzāns - Relative

Pseudonym

Ezops, J. Aa, J. Aks, J.Sisenis, J vilks, Polluks

Residence

Ojāra Vācieša iela 6A, Rīga

1883
Dignāja
"Beitāni""Man varēja būt septiņi vai seši gadi, kad tēvs tika pārcelts kā valsts mežsargs uz citām mājām – uz Dignājas Beitāniem, kur arī aizlidoja mana jaunība, bet no kurām pēc kara [pēc Pirmā pasaules kara] ir palikušas tikai drupas.Arī Beitāni bija pie liela meža, kas desmitām verstīm izplešas virzienā gan vairāk gar Daugavu. Šis mežs ar savām skaistajām mūžīgām priedēm, ar nepārejamiem staignājiem, ar mežezeriem, mežu pļavām, ar bagātīgo puķu daudzumu, medībām, rudens melanholiju un ziemas burvestībām ir man devis daudz sapņu un iedvesmes un arī tagad guļ atmiņā kā apburts nepieejams noslēpums. Viņš savienots ar atmiņu par dziesmām, kuras jaunībā tur skanēja gandrīz bez klusēšanas, sevišķi vasarās ar līgo, kad dziedāja ļaudis milzīgos pulkos, tāpat talkās un pēc pabeigtiem darbiem."Akuraters, Jānis. Dienu atspīdumi. Atziņas. 2. daļa. Cēsis, Rīga: O. Jēpes apgāds, 1924. 167. lpp.

Education

citi izglītības veidinolicis skolotāja eksāmenus

mācījiesBiržu pagastskolā

mācījiesJēkabpils pilsētas skolā

1894
mācījies1894 devies uz Krieviju (Tulas gub.) mācīties mežkopību

1903
citi izglītības veidibijis Maskavas universitātes Juridiskās fakultātes brīvklausītājs

Museums

Jānis Akuraters Museum
Ojāra Vācieša iela 6A, Rīga

Working place

1922–1936
Laikraksts "Jaunākās Ziņas" (1911–1940)
Rīga
Redakcijas loceklis ar pārtraukumiem.

Participation in organisations

Memorials

19.05.1989
Jaunzemi
1989. gadā ar Jēkabpils Vēstures muzeja direktora Valentīna Cirša iniciatīvu tapa piemineklis Jānim Akurateram viņa dzimtajās mājās "Jaunzemjos". Pieminekli atklāja 1989. gada 19. maijā.

Buried

Rīgas Pirmie Meža kapi

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu. No ordeņa atteicies.
III šķira
1926

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par stāstu krājumu "Sapņotāji".
Literatūra
1928

The Fatherland's Award
1937