Iveta Ratinīka

6 pictures

Iveta Ratinīka (1978) – dzejniece, skolotāja, politiķe un literatūrkritiķe. Dzimusi Viļānos. Divu dzejoļu krājumu – "Rūgts" (2011) un "tikko & tikai" (2018) – autore. Kopš 2008. gada strādā Āgenskalna Valsts ģimnāzijā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Vasarās I. Ratinīka piedalās skolēnu humanitāro un mākslas zinātņu nometnes "(IZ)aicinājums" vadīšanā. Ieguvusi dalībnieku simpātiju balvu 2011. gada Latvijas "Izglītības inovāciju" balvā. Latvijas Universitātē un Literārajā akadēmijā lasījusi dzejas teorijas un kritikas kursus. Viņas darbība politikā sākusies ar iesaistīšanos partijā "Latvijas attīstībai", no kuras un Latvijas Reģionu apvienības kopējā saraksta 2017. gadā kandidēja Rīgas domes vēlēšanās un tika ievēlēta domē. 2020. gadā tika ievēlēta atkārtoti no "Attīstībai/Par!" un "Progresīvo" saraksta. Līdz 2022. gadam vadījusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju. 

Birth time/place

01.06.1978
Viļāni

Personal information

Tēva brālēns – dzejnieks un keramiķis Voldemārs Voguls; tēva brālēns –mākslas kritiķis Jānis Borgs, kā arī viņa tēvs – literāts Bernhards Borgs.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1998: pirmā publikācija – dzejoļu kopa Rēzeknes Augstskolas jauno autoru kopkrājumā "Emociju šķērēs".

Dzeja
2011: dzejas krājums "Rūgts" (Mansards).
2018: dzejas krājums "tikko & tikai" (Zvaigzne ABC).

2015: problēmraksts "Vai mēs esam gatavi Rainim?" laikraksta "Kultūras Diena" rubrikā "Rainis un Aspazija".
2016: dzejolis "es skatos.." dzejas diskā "Corpus poesis" (NABA MUSIC/Melo records).

I. Ratinīkas dzeja publicēta dažādos preses izdevumos un interneta žurnālos, kā arī kopkrājumos un antoloģijās.

PĒTNIECĪBA
2017: pētniecisks raksts "Raiņa un Aspazijas personība un teksti kā intertekstualitātes avots latviešu mūsdienu dzejā" kolektīvajā monogrāfijā "Aspazija–Rainis. Dzīvā dzīve" (Zinātne).

DARBĪBA IZGLĪTĪBĀ
2007: lasījusi lekcijas RS profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas kursos.
2012: sagatavojusi nodarbību sēriju nodibinājuma "Iespējamā misija" projekta dalībniekiem "Metodika – literatūras un valodas mācīšanas metodika" vasaras semestra ietvaros (1. – 30. augusts), kā arī veikusi dalībnieku mentoringu, uzsākot darba gaitas skolās.

Piedalījusies RS un reģionālo dzejnieku radošo apvienību rīkotajos pasākumos kā eksperte dzejas teorijas jautājumos.
Izveidojusi scenāriju un intervējusi autorus mācību līdzeklim – filmai "Ieskats latviešu jaunākajā dzejā".

NOMINĀCIJAS
2011: nominēta "Latviešu literatūras gada balvas 2011" konkursā, kategorijā "Spilgtākā debija" (dzejoļu krājums "Rūgts").
2015: izvirzīta Eiropas Gada cilvēks Latvijā 2015 titulam.

Quotes

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "RŪGTS" (2011)

"Ivetas Ratinīkas pirmais dzejoļu krājums "Rūgts" jau ar savu nosaukumu iezīmē sievišķīgu nosacītību, nedefinētību (ne īsti sajūtu, ne izsaucienu, ne ideju vārda pārnestā nozīmē) – instinktīvu apstāšanos pie simbolu izšķirtības robežas. Šī tematika raksturīga viņas dzejai kopumā. (..) Ratinīkas sievišķīgais subjekts ļoti skaidri apzinās un jūt savu ķermeni (ādu, lūpas, pirkstgalus, krūtis, kājas, maksti, smaržu, elpu, pulsāciju) un uzreiz atsakās no šīs skaidrības, tiecoties asociatīvi izpludināt robežas, pārvarēt savu ķermeni, transformēt visdažādākajos veidos, sajaukt ar apkārtni, pieskaņoties tās ritmiem, relativizēt un (ar dzejas palīdzību) atcelt."
Ilva Skulte. Sievišķais subjekts (S/S). Latvju Teksti, Nr. 5, 2011, 48.–49. lpp.

PAR DZEJOĻU KRĀJUMU "TIKKO & TIKAI" (2018)

"Valodu un izteiksmes veidu, ko Iveta Ratinīka lieto ikdienā, daudzi varētu raksturot kā asu un ironisku, tāpēc viņas brīžiem pat nepieklājīgi trauslie un atkailinātie dzejoļi savdabīgi kontrastē ar priekšstatu par "dzelzs učeni", kas nekautrējoties sper acīs citiem literātiem neglaimojošus viedokļus par viņu izsāpētajiem garadarbiem. Aiz mēģinājumiem "būt kā spartietei, / negausties, neklaigāt, neliekties / pretim cilvēkam līdzīgi zemei, / kas pārkalta gaidot uz lietu" un sevis formatēšanas procesa, kad tiek "aizvien ciešāk novilktas / sarkanās līnijas, / un līdz sāpēm cieši saspraustas / matadatas", lasītājiem atklājas maigas un viegli ievainojamas būtnes balss. Abstinences sindromam tuva mīlestības trūkuma izjūta un neatgriezeniski aizejoša laika kā ķermeņa zaudēšanas apjauta ir pastāvīgas Ratinīkas dzejas tēmas, kas ieskanas viņas tekstos atkal un atkal."
Ronalds Briedis.ZemādaPunctum, 27.03.2018.

"Krājumam "tikko & tikai" raksturīga runāšana no klusuma, fona pozīcijas, it kā starp "es" un "tu", starp sievišķo (plūstošo) un vīrišķo (iekāroto) subjektu, pastāvētu fundamentāla plaisa, kas liedz atrast kopīgu eksistences formu. [..] Runāt no klusuma pozīcijas, šķiet, nozīmē problematizēt saziņu, padarīt to nestabilu, atvērtu dinamiskām nozīmes maiņām, attālināties no "tiešas valodas", lai jau nākamajā brīdī to negaidīti liktu lietā. Līdzīgi arī Ratinīkas dzeja svārstās starp savas valodas meklējumiem ("tevistiece", "ēnavas", "ierīgoties"), jaunām metaforām ("Mīlestība ir / šaursliežu dzelzceļš piektdienas naktī") un vēlēšanos runāt atklāti, neaizšifrējot emocijas un izrādot padevību. Un šis klusums, kas sašūpo valodu, protams, izpaužas jutekliski: "klusēt ar ādu". Ratinīkas poētika vismaz šobrīd nav iedomājama bez elpas, maiguma, pirkstiem, glāstiem, skūpstiem, čukstiem un citiem ķermeniskiem atribūtiem, turklāt viņa nevairās tos reproducēt."
Artis Ostups.Dzeja pēc kritikas. Satori, 13.03.2018.

Residence

Rīga

Education

–1996
Rezekne Secondary School No.5
Rūpnīcas iela 11

–2000
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Humanitārā fakultāte. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā; latviešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāja augstākās profesionālās izglītības diploms.

2000–2002
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultāte. Iegūts maģistra grāds filoloģijā

2002–2003
Pumpviken 3, Karis
Vastra Nylands tautas augstskolaŠajā laikā apgūti arī akadēmiskie kursi tālmācībā: Helsinku universitātē – English Text Comprehension (68 stundas) un Swedish School of Economics and Business Administration politikas zinātnē - International Economic Relations (36 stundas) un Europe 2006 (40 stundas).

2003–2008
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas doktorante salīdzināmās literatūrzinātnes specialitātē

2012
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Doktorantūras studijas

Working place

2000
Rēzeknes poļu pamatskola
Lubānas iela 49, Rēzekne
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

2001–2002
Rezekne Secondary School No.5
Rūpnīcas iela 11
Kultūras vēstures skolotāja

2003–2004
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes lektore, Baltu filoloģijas pētnieciskā centra vadītāja un sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste.

06.11.2006–06.05.2007
LAMZA (Latviešu akadēmisko mācībspēku zinātniskā apvienība) un The Kariksway Foundation atbalstītajā projektā pētījumā “The Internal Exile of Free Thought and Personality in Latvia during the Years of Soviet Occupation (1945-1990) – zinātniskā līdzstrādniece

02.2007–06.2007
Tērbatas iela 30
Tekstu autore (copy writer) reklāmas aģentūrā “McCann-Erickson Riga”

21.01.2008–23.07.2008
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība
Aleksandra Čaka iela 97, Rīga
Komunikācijas nodaļas vadītāja

01.09.2008
Agenskalna State Gymnasium
Lavīzes iela 2a, Rīga
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

22.06.2017
Riga City Council
Rātslaukums 1, Rīga
Rīgas domes deputāte no partijas "Latvijas attīstībai"