Ilva Skulte

2 pictures

Literatūrkritiķe un mediju teorētiķe Ilva Skulte dzimusi 1968. gadā Ogrē. 1999. gadā ieguvusi filoloģijas doktora grādu Latvijas Universitātē, aizstāvējusi disertāciju "Personu vārdi Bībeles tulkojumos latviešu valodā". Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes asociētā profesore un studiju programmu vadītāja. Ilva Skulte ir viena no pazīstamākajām latviešu literatūrkritiķēm. No 2000. līdz 2010. gadam strādājusi laikrakstā "Kultūras Forums" (sākotnēji "Forums"), aktīvi pievēršoties latviešu prozas un dzejas interpretācijai. Publicējusi recenzijas arī citos izdevumos un interneta žurnālos – "Domuzīme", "Kultūras Diena un Izklaide", "Latvju Teksti" un "Neatkarīgā Rīta Avīze", "Punctum" un "Satori". Viņas raksti par latviešu (un Latvijas krievu) literatūru un dažādiem teorētiskiem jautājumiem lasāmi LU LFMI rakstu krājumos "Mūsdienu literatūras teorijas" (2013) un "Latviešu literatūra, 2007–2015" (2018). Plašās teorētiskās zināšanas ļāvušas Ilvai Skultei kļūt par vienu no nozīmīgākajām latviešu literatūrkritiķēm. Viņas recenzijas izceļas ar filozofisku refleksiju un sniedz padziļinātu priekšstatu par mūsdienu latviešu prozas un dzejas specifiku.

Birth time/place

25.11.1968
Ogre

Professional activity

Pirmā publikācija

1991: raksts "Pasaules izjūta Linarda Tauna dzejā" žurnālā "Grāmata" (Nr. 11).

Darbība literatūrkritikā

2000–2010: strādājot par nedēļas laikraksta "Kultūras Forums" (sākotnēji "Forums") žurnālisti un redaktori, aktīvi pievērsusies latviešu prozas un dzejas kritiskai izvērtēšanai.
Publicējusi recenzijas arī izdevumos "Domuzīme", "Kultūras Diena un Izklaide", "Latvju Teksti" un "Neatkarīgā Rīta Avīze", interneta žurnālos "Punctum" un "Satori".

Darbība literatūrzinātnē

Raksti par jaunāko latviešu literatūru un literatūras teoriju publicēti rakstu krājumos "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" (LiePA), "Mūsdienu literatūras teorijas" (LU LFMI) un "Latviešu literatūra, 2007–2015" (LU LFMI). Pēcvārda autore Gundegas Repšes romānu triloģijas "Smagais metāls" izdevumam (Dienas Grāmata, 2012) un romānam "Bogene" (Dienas Grāmata, 2016), kā arī Noras Ikstenas romānam "Mātes piens" (2015).

Cittautu autoru darbu tulkojumi

2012: Eberharda Falkes (Eberhard Falcke) raksts "Par aktuālo vācu literatūru" (Latvju Teksti, Nr. 10, 2012).
2012: Jensa Sparšū (Jens Sparschuh) romāna "Kastē" fragments (Latvju Teksti, Nr. 10, 2012).
2015: Borisa Groisa (Boris Groys) grāmatas "Komunisms. Post scriptum" un "Mākslas vara" (Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs).

Organizatoriskā darbība

Kopš 2013. gada viena no Kultūras žurnālistikas vasaras skolas rīkotājām.

Occupations

Residence

Rīga

Working place

1992–1994
Laikraksts "Diena"
Rīga
Žurnāliste

1992–1994
Laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze"
Rīga
Žurnāliste

1992–1994
Nedēļas laikraksts "Nakts"
Rīga
Žurnāliste

1999–2001
Riga Technical University
Kaļķu iela 1, Rīga
Latviešu valodas pasniedzēja

2000–2010
Laikraksts "Kultūras Forums"
Rīga
Žurnāliste un redaktore

2001
Rīgas Stradiņš University
Dzirciema iela 16, Rīga
Komunikācijas fakultātes asociētā profesore un studiju programmas vadītāja

2007
Liepaja University
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Humanitāro zinātņu fakultātes lektore