Ilga Šuplinska

1 picture

Ilga Šuplinska (1970) – literatūrzinātniece, izglītības darbiniece, pasniedzēja un politiķe. Filoloģijas doktore. Iepriekš Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas profesore, filoloģijas doktore. 2018. gadā ievēlēta par 13. Saeimas deputāti, pārstāvot Jauno konservatīvo partiju. No 2019. gada izglītības un zinātnes ministre. Nevalstiskās organizācijas "Latgaliešu kultūras biedrība" valdes priekšsēdētājas vietniece. Latgales kongresa simtgades svinību organizēšanas darba grupas locekle. "Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas" (2012) zinātniskā redaktore, žurnāla "Via Latgalica" zinātniskā redaktore. Saņēmusi latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks" 2008. un 2016. gadā.

Birth time/place

16.04.1970
Dagda

Professional activity

Sabiedriskā darbība

Kopš 2015. gada: viena no Nikodema Rancāna balvas izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem rīkotājām
Viena no 10. starptautiskās latgalistikas konferences rīkotājām 2017. gada oktobrī. Latgales kongresa simtgades svinību organizēšanas darba grupas locekle.

Additional names

Ilga Muižniece

Residence

Rēzekne

Education

Dagdas vidusskola
Mičurina iela 3A, Dagda
Beigusi Dagdas vidusskolu.

1993
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
1993. gadā ieguvusi bakalaura grādu un kvalifikāciju – filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.

1995
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Maģistra grāds filoloģijā.

2003
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Izstrādājusi promocijas darbu LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā, 2003. gadā iegūstot filoloģijas zinātņu doktora grādu. Promocijas darba tēma "Žanrostilistiskās tendences nacistiskās okupācijas laika latviešu dzejā".

Working place

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Profesore un vadošā pētniece literatūrzinātnē, latviešu literatūras vēsturē

1993–1998
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Rēzeknes Augstskolas Senāta, Satversmes un Humanitārās fakultātes Domes locekle

1993
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Docētāja Rēzeknes Augstskolā (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā) kopš 1993. gada: bijusi Humanitārās fakultātes Baltu filoloģijas (kopš 2001. gada Filoloģijas) katedras asistente, lektore.

1998–2000
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Rēzeknes Augstskolas Humanitārās fakultātes Domes priekšsēdētāja

1999–2004
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
No 1999. līdz 2004. gadam vadījusi Rēzeknes Augstskolas Humanitārās fakultātes Baltu filoloģijas (pēc tam Filoloģijas) katedru.

1999–2004
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne
Rēzeknes Augstskolas Humanitārās fakultātes Baltu filoloģijas (kopš 2001. gada Filoloģijas) katedras vadītāja

23.01.2019
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Izglītības un zinātnes ministre

Participation in organisations

Jaunā konservatīvā partija
Pārstāvot Jauno konservatīvo partiju Latgales vēlēšanu apgabalā ar pirmo numuru, 2018. gadā ievēlēta par 13. Saeimas deputāti.

Latgaliešu kultūras biedrība
Atmodas iela 14, Rēzekne
Valdes priekšsēdētājas vietniece

04.2023
Latvian Writers’ Union
Merķeļa iela 13, Rīga