Ignats Muižnieks

2 pictures

13.04.1909 – 15.04.1983

Ignats Muižnieks (1909–1983) – rakstnieks, literatūrkritiķis. Četru stāstu un fabulu krājumu autors. Bijis žurnāla "Karogs" un laikraksta "Literatūras un Māksla" atbildīgais redaktors, kā arī Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes loceklis. Ar savu profesionālo darbību stimulējis mākslas pakļaušanu komunistiskai ideoloģijai. Izvirzot prasību pēc aktuālas, sabiedriski politiski iedarbīgas literatūras, kur dominētu optimisms un padomju cilvēka idejiskās izaugsmes apliecinājums, aktīvi vērsies pret daudziem latviešu literatūras darbiniekiem, negatīvi ietekmējot viņu daiļrades procesu.

Birth time/place

13.04.1909
Dzimis Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta Šlosbergu sādžā.

Place/time of death

15.04.1983
Rīga

Personal information

Dzimis sīkzemnieka ģimenē.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1932:
dzejolis "Mēs – nesaudzīgi" žurnāla "Domas" 8. numurā

Fabulas, stāsti un stāstu krājumi
1943: "Jānis Vilhelms"
1950: "Dzīvais tilts"
1956: "Kā pasakā"
1959: "Fabulas, stāsti"

CITTAUTU AUTORU DARBU TULKOJUMI

No krievu valodas
1952: Boriss Gorbatovs "Donbass" (kopā ar Oskaru Kalnciemu, Latvijas Valsts izdevniecība)

Quotes

''Būdams aktīvs literārās dzīves organizētājs un kritiķis, ar savu darbību stimulējis mākslas pakļaušanu komunistiskai ideoloģijai. Izvirzot prasību pēc aktuālas, sabiedriski politiski iedarbīgas literatūras, kur dominētu optimisms un padomju cilvēka idejiskās izaugsmes apliecinājums, aktīvi vērsies pret daudziem latviešu literatūras darbiniekiem, negatīvi ietekmējot viņu daiļrades procesu.'"

Kurpniece, D. Ignats Muižnieks. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 413. lpp.

Affinities

Mirdza Kļava - Ex-wife

Occupations

Participation in organisations

Education

1922
Līvāni State Primary School
Līvāni

1929
Rēzeknes vakara ģimnāzija
Rēzekne

1931–1933
Rīga
Mācījies vakarskolā

1931–1933
Rīgas Tautas augstskola
Gaiziņa iela 3, Rīga
Literatūras nodaļa

Working place

1925–1931
Strādājis dažādos amatos dzelzceļa dienestā.

1931–1940
Rīga
Rīgas Centrālā preču stacija, svērājs

1940–1941
Rīgas Centrālā stacija
Stacijas laukums 2, Rīga
Stacijas priekšnieka vietnieks

1941
VAPP Grāmatu apgāds
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Zinātniski tehnisko rakstu apgāda vadītājs

1941–1944
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Krievija
Līdzstrādnieks

1941–1944
Laikraksts "Padomju Strēlnieks"
Krievija
Līdzstrādnieks

1944–1946
"Latvijas PSR Aaugstākās Padomes Prezidija Ziņotājs", redaktors

1946–1948
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Redaktors

1948–1950
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Valdes sekretārs

1951
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Korespondents

1952–1963
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Literārās daļas vadītājs, no 1958. līdz 1963. gadam – redaktors

Emigrated

1941–1944
Čuvašijas APSR

Service

1941–1944
Sarkanā armija

Buried

Raiņa kapi