Guna Pitkevica

1 picture
Roles: editor

Guna Pitkevica (1978) – redaktore. Mācījusies Ķeipenes pamatskolā, Skrīveru vidusskolā, Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Strādājusi par skolotāju Ķeipenes pamatskolā. Šobrīd apgāda "Zvaigzne ABC" redaktore un bērnu literatūras projektu vadītāja.

Birth time/place

24.11.1978
Ķeipene

Occupations

Name at birth

Guna Upeniece

Residence

Rīga

Working place

Apgāds "Zvaigzne ABC"
Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga
Redaktore, bērnu literatūras projektu vadītāja

Education

Ķeipenes-Madlienas pamatskola
Madlienas pagasts

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Stacijas laukums 1, Skrīveri

University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējusi Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē.