Fricis Rūmnieks

3 pictures

21.04.1919 – 02.05.1960

Fricis Rūmnieks (1919–1960) – rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs. Bijis laikraksta "Padomju Jaunatne" redaktora vietnieks, žurnāla "Karogs" atbildīgais sekretārs un "Dadzis" redaktors, Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sekretārs. Viena stāstu krājuma "Pie makšķernieku ugunskura" līdzautors. Publicējis periodikā dzejoļus par darbu, dabu, mīlestību, tautu draudzību, rakstus par literatūru un recenzijas. Tulkojis no krievu valodas.

Birth time/place

21.04.1919
Puzes pagasts
"Strautnieki"

Place/time of death

02.05.1960
Sanktpēterburga

Personal information

Dzimis laukstrādnieku ģimenē.
Tulkotājas Laimas Rūmnieces vīrs un rakstnieka Valda Rūmnieka tēvs.

Professional activity

1936: Latvijas vidusskolnieku žurnāla "Skolu Dzīve" 4. numurā publicēts dzejolis "Pavasaris".

Publicējis periodikā dzejoļus par darbu, dabu, mīlestību, tautu draudzību, rakstus par literatūru un recenzijas.

Stāstu krājums

1957: "Pie makšķernieku ugunskura" (kopā ar Uldi Plotnieku).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No krievu valodas
1946: "Kādam jābūt komjaunietim" (VAPP).
1948: Aleksandrs Boičenko "Jaunība" (kopā ar Annu Tirzmalu; Latvijas Valsts izdevniecība).
1950: Aleksandrs Čakovskis "Pie mums jau rīts" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1950: Vera Ketļinska "Vīrišķība" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1951: Mihails Sloņimskis "Inženieri" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1951: Konstantīns Sedihs "Daurija" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1953: Vladislavs Reimonts "Zemnieki" (3. un 4. daļa, Latvijas Valsts izdevniecība).
1959: Pavels Niļins "Cietsirdība", "Pārbaudes laiks": stāsti no cikla "Dzīves sīkumi" (Latvijas Valsts izdevniecība).

Quotes

"Jau no pirmajām apzinīgas saprašanas dienām redzēju savu tēvu kā divus atšķirīgus cilvēkus. Kā mūsu ģimenes aprūpētāju, saimniecisku un darbīgu vīru, kurš vēlu vakaros sēžas pie rakstāmmašīnas un strādā, vasarā viņš ir fotogrāfs un aizrautīgs foreļu un sapalu ķērājs. Bet, ja no Mežaparka ar zilo trīsvagonu tramvaju nokļūst Rīgā (un īsti Mežaparka iedzīvotāji tikai tā arī saka: braukt uz Rīgu vai sliktākajā gadījumā – uz pilsētu!), tad lepnajā Rakstnieku savienības namā Krišjāņa Barona ielā 12 piecdesmito gadu viducī aiz milzīgā, kā man likās, 19. gadsimta kokgriezumiem rotātā rakstāmgalda sēž otrs Fricis Rūmnieks – uzvalkā, baltā kreklā un ar šlipsi, nemitīgi runā pa telefonu un reizē ar duci rakstnieku, kuri ienākuši kabinetā un tikai retumis uzsmaida mazajam negantniekam pie blakus galdiņa ar krāsu zīmuļiem rokās."

Rūmnieks, Valdis. Starp Mežaparku un Murjāņiem: atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 1951–1980. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018, 8–9. lpp.

Affinities

Laima Rūmniece - Wife
Māra Rūmniece - Daughter-in-law
Valdis Rūmnieks - Son

Occupations

Pseudonym

Fr. Strautnieks

Education

–1932
Puzes pagasta 1. pamatskola
Puzes pagasts

30.08.1932–16.06.1937
Ventspils 1. ģimnāzija
Kuldīgas iela 1, Ventspils

1937–1939
Jelgava State Teacher's Training Institute
Jelgava

1943–1944
Maskava
Maskavas universitātes Rietumu valodu fakultāte

Working place

1939–1940
Jelgava
Jelgavas laikraksta "Zemgales Balss" līdzstrādnieks

1940–1941
Puzes pamatskola
Puzes pagasts
Skolotājs

1941
Ventspils
Ventspils apriņķa Tautas izglītības nodaļas inspektors

1943
Maskava
Latvijas ĻKJS Centrālās komitejas instruktors

1944–1951
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
Rīga
Redakcijas komjaunatnes dzīves daļas vadītājs, no 1945. gada – redaktora vietnieks

1951–1956
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Atbildīgais sekretārs

1954–1956
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Valdes sekretārs

1956–1960
Žurnāls "Dadzis" (1957–)
Rīga
Atbildīgais redaktors

Service

1941
Sarkanā armija
Krievija
1941. gada septembrī pie Ļeņingradas tiek smagi ievainots un demobilizēts.

Participation in organisations

1948–1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedrs

1952–1960
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs

1952–1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1957–1960
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Biedrs

Buried

Raiņa kapi