Fricis Mierkalns

1 picture

14.04.1873 – 22.01.1955

Fricis Mierkalns (1873–1955) – rakstnieks, tulkotājs un žurnālists, kura raksti par sociāliem, pedagoģiskiem un literatūras jautājumiem, kā arī recenzenzijas par teātra izrādēm publicētas žurnālā "Austrums" un laikrakstos "Tēvija", "Dienas Lapa", "Mājas Viesis".

Birth time/place

14.04.1873
Ārlavas pagasts
Dzimis Ārlavas (tagadējā Laidzes) pagasta Bērzu krogā.

Place/time of death

22.01.1955
Rīga

Professional activity

1889: periodikā publicēti pirmie raksti – apceres un tulkojumi.

1891: pirmā dzejas publikācija – dzejolis "Man nava žēl" laikraksta "Tēvija" feļetona pielikumā.

1895: raksts "Par kritiku un tās uzdevumiem" laikrakstā "Mājas Viesis" pauž uzskatu, ka 1890. gados beidzies pirmais posms latviešu literatūrkritikas attīstībā. Autors uzskata, ka šajā posmā literatūrkritika varēja aprobežoties ar kļūdu uzrādīšanu, turpretim jaunajā kritikas pakāpē vērtētājs vairs nevar būt tiesnesis, bet gan rakstnieka personības un jaunrades noslēpuma atklājējs.

1907: sarakstījis lugu "Līdzsvarā", kurā raksturota gadsimta sākuma medicīniskā palīdzība.
1908–1909: luga "Līdzsvarā" uzvesta uz Jaunā Rīgas Latviešu teātra skatuves.

1907: izdod žurnālu "Auseklis", kurš piedzīvojis tikai pirmos divus izdevumus un ticis konfiscēts.

Tulkojis daiļliteratūru –A. Puškina "Pasaku par zelta gailīti", "Čigāni", M. Ļermontova "Nāves ēņģeļi", S. Nadsona, A. Koļcova, M. Gorkija un citu krievu rakstnieku darbus. Tulkojumi galvenokārt publicēti periodikā.

Affinities

Pseudonym

Ciesa, Zoilos, Coilos

Education

Talsu draudzes skola
Talsi
Mācījies Talsu draudzes skolā.

–1901
Sanktpēterburga
Studējis zobārstniecības skolā Pēterburgā.

Talsu apriņķa skola
Laidzes iela 1, Talsi
Mācījies Talsu apriņķa skolā.

Talsu pilsētas skola
Talsi

Working place

Rīga
Rīgas Latviešu atturības biedrības "Auseklis” grāmatu veikala, publiskās bibliotēkas un lasītavas atbildīgais pārzinis.

1891
Ugāle
Ieguvis skolotāja tiesības, strādājis par skolotāju Ugālē (vēlāk arī Rīgā, Jelgavā u.c).

1914–1916
Laikraksts "Jaunā Dienas Lapa" (1905–1918)
Rīga
Laikraksta "Jaunā Dienas Lapa" redakcijas loceklis.

1916–1918
Laikraksts "Jaunā Dienas Lapa" (1905–1918)
Rīga
Laikraksta "Jaunā Dienas Lapa" redaktors.

Participation in organisations

Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"
Rīga
Rīgas Latviešu Atturības biedrības "Auseklis” biedrs.

1922–1939
Latvju mākslas aģentūra

Detention

1907–1908
Rīga
Uz gadu tiek apcietināts sakarā ar cara patvaldības kritiku, kura pausta žurnālā "Auseklis".

Buried

Rīgas Pirmie Meža kapi