Eduards Ramats

3 pictures

12.09.1888 – 06.03.1983

Eduards Ramats (1888–1983) – operdziedātājs, diriģents, skolotājs, literāts. Rakstījis ludziņas skolu teātriem un komponējis, rakstījis recenzijas par mūzikas dzīves notikumiem, vadījis korus.

Birth time/place

12.09.1888
Vaives pagasts
Dzimis Lībiešu mājās.

Place/time of death

06.03.1983
Čikāga

Personal information

Dzimis galdnieka ģimenē.

Sieva Irma Ramata, bijusi skolotāja Natālijas Draudziņas ģimnāzijā Rīgā.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

1909: pirmā literārā publikācija – tēlojums "Kad izmisums tuvu" "Vispārīgajā kalendārā 1909. gadam". 

LITERĀRIE, LITERĀRI MUZIKĀLIE DARBI

1913: Pavasara vēji: stāsti (Rīga: Blāzmas izdevums)
1914: Dzīves ēnā: noveles un skices (Rīga: Blāzmas izdevums)
1927: Eglītes sapņi: divcēliens bērniem (Rīga: J. Roze)
1927: Puķe: divcēlienu ludziņa bērniem ar nošu pielikumu (Rīga: J. Roze)
1930: Laimes māmiņa: pasaku spēle bērniem trijos cēlienos (Rīga: J. Roze)
1932: Zelta ābols: pasaku spēle skolu teātrim divos cēlienos (Rīga: J. Roze)
1933: Princis gūstā: divcēliens skolu teātreim ar dziesmām un rotaļām (Rīga: J. Roze)
1934: Rūķīšu alā: divcēliens skolu teātreim ar dziesmām un rotaļām (Rīga: J. Roze)
1935: Darba prieks: divi cēlieni skolu teātriem ar dziesmām un rotaļām (Rīga: J. Roze)
1938: Gaišais rīts: divi cēlieni mazpulku un skolu teātriem (Rīga: Roze)


TULKOJUMI

1909: Mirbo, Oktāvs. Epidēmija: humoristiski satīriska luga 1 cēlienā (Rīga: Rozītis); no franču valodas.
1909: Heijermans, Hermanis. Visu dvēseļu diena: drāma 3 cēlienos (Rīga: Rozīša grāmatu pārdotavas apgāds).
Vairāku mūzikas mācību grāmatu autors:
1928: Mūzikas pamatmācība: 1. un 2. pakāpes pamatskolām.
1930: Dziedāšanas mācība: uzdevumos un jautājumos: pamatskolas kurss 2 daļās.
1933: Balss nostādīšanas pamati: dziedātājiem, daiļrunatājiem un skolotājiem.

Vācijā izveidoja un vadīja Gēsthahtā DP "Saules" nometnes jaukto kori "Daugava", ar kuru piedalījies ap 100 koncertos; koris "Daugava"|  diriģenta virsvadībā iedziedājis 26 dziesmas Hamburgas radio; ASV Čikāgā vadīja Ciānas draudzes kori un strādāja par ērģelnieku Čikāgas latviešu draudzē.

Pēc Eduarda Ramata ierosmes 1946. gadā notika Elbas novada latviešu dziesmu diena.

Pseudonym

Ed. Lībietis

Working place

Rīga City 1st Gymnasium
Rīga
Mūzikas skolotājs.

Rīga
Mūzikas skolotājs Rīgas Valsts komercskolā.

1920–1921
Latvijas Nacionālā opera
Aspazijas bulvāris 3, Rīga
Solists (baritons).

Participation in organisations

Education

1898–1901
Āraiši
Mācījies Āraišu draudzes skolā.

1903–1907
Cēsu pilsētas skola
Cēsis

1909
Kā eksternis beidzis vidusskolu.

1909
Ieguvis mājskolotāja tiesības.

1909–1914
Rīgas Ķeizariskā mūzikas skola
Rīga
Mācījies P. Jurjāna dziedāšanas klasē.

1917–1920
Maskavas Valsts konservatorija
Maskava
Absolvējis dziedāšanas un diriģēšanas klasi. Paralēli studijām dziedājis arī Maskavas operā.

1922
Roma
Muzikālo izglītību papildinājis Romā pie dziedātāja Enriko Rozati.

Emigrated

1944
Vācija

1949
Čikāga