Broņislavs Spūlis

1 picture

04.05.1899 – 25.10.1974

Birth time/place

04.05.1899

Place/time of death

25.10.1974
Ludza

Personal information

Spūlis Broņislavs (arī Bronislavs Spūļs; 1899. 4.V Vārkavas pag. Vilcānos - 1974. 25.X Ludzā, apbed. Rīgā Sv. Jāzepa kapos Sarkandaugavā) - izglītības darbinieks, publicists.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Vārkavas tautsk. un Preiļu pils. skolā (1911-15), 1916 iestājies Petrogradas katoļu garīgajā seminārā, taču to nav beidzis. 1918.g. sāk. atgriezies Ljā, beidzis V.Seiles organizētos skolotāju sagatavošanas kursus Daugavpilī. Strād. par skolotāju Preiļu un Kalupes psk., Daugavpils ģimn., Balvu un Rēzeknes komercskolā. Bijis Latgales Skolotāju centrālb-bas valdes loc. un sekretārs (1920-37), žurn. "Latgolas Lauksaimnīks" red. sekretārs (1921-22), žurn. "Zīdūnis" red. (1925), laikr. "Zemnīka Ziņas" red. kolēģijas loc. (1926-31), žurn. "Latgolas Škola" red. loc. (1927). 1927-28 darbojies Izgl. min-jas komisijā, kas izstrādāja Latgaliešu rakstu val. ortogrāfiju. 1929 nodib. un vairāk nekā 10 gadu vadījis b-bu "Latgaliešu studentu fonds". No 1929 bijis tautskolu direktora biedrs, 1939 no amata atstādināts, uz diviem gadiem izraidīts no Rīgas ar aizliegumu strādāt arī Latgalē. 1939 beidzis LU Filol. un filoz. fak. Baltu filol. nodaļu.
Pēc 2. pas. kara S. strād. par vsk. direktoru Preiļos, lasījis lekcijas LVU, bijis krievu val. skolotājs Raiņa vakara vidusskolā. Bieži braucis uz Ļeņingradu, kur dtrād. Saltikova-Ščedrina publiskajā b-kā, iegūtos materiālus sūtījis uz Stokholmu M.Bukšam, kurš tos izmantojis saviem pētījumiem.
S. piedalījies K.Mīlenbaha un J.Endzelīna "Latviešu valodas vārdnīcas" materiālu vākšanā, daudzus gadus vācis arī folkl. materiālus. Regulāri publicējies latgaliešu periodikā par izgl., audzināšanas un kultūrvēstures jautājumiem. Pirmā publikācija - "Nessim tautai izgleiteibu un kuļturu!" žurn. "Latgolas Škola" (1928) (11.nr.). Kopā ar M.Apeļu un J.Turkopuļu sast. lasāmo grām. pamatskolām latgaliešu rakstu val. "Dzimtine" (1-3, 1929-30). Krāj. "Nikodems Rancāns" (1939) public. S. raksts "Monsiņjora Nikodema Rancāna kulturali sabīdryskōs darbeibas nūzeime", kas satur plašu un nozīmīgu kultūrvēsturisku informāciju. S. pētījis arī brāļu Skrindu dzīvi un darbību. S. raksts par J.Kurminu un viņa vārdnīcu ievietots krāj. "Olūts" (1944, 6). - Ps.: Jurs Silmalīts, Sylmaļs, Izgleiteibas draugs, Vylcānu Augustins.
L. Adamāns S. [Bukšs M.] Dir. Br. Spūlis - Latgolas studentu draugs // Acta Latgalica, 1976, 6; Rudovičs J. Broņislava Spūļa pīmiņai // Turpat; Škutāns S. Broņislavs Spūļs jau myužeibā // Turpat; Saušs S. Lelajam kulturas darbinīkam Bronislavam Spūļam 95 godi // Katoļu kalendārs 1994.gadam. R., 1993.
I.Salceviča

Occupations

Additional names

Broņislavs Spūļs

Buried