Austris Grasis

4 pictures

Austris Grasis (1942) – folkloras pētnieks, filologs, pedagogs un sabiedrisks darbinieks. 1944. gadā Grašu ģimene emigrē uz Vāciju. Austris Grasis beidzis Minsteres Latviešu ģimnāziju. Studējis Minsteres universitātē mākslas vēsturi un arheoloģiju, Minhenes universitātē Āfrikas etnoloģiju, Eiropas folkloru un etnogrāfiju, Upsalas universitātē ieguvis maģistra grādu filoloģijā. Kopš 1972. gada – baltu valodu pasniedzējs Bonnas universitātē. 1987. gadā dibinājis Latviešu Tautas augstskolu "Abrene" Tūrā, Francijā. 2000. gadā pārcēlies uz dzīvi Latvijā.

Birth time/place

01.06.1942
Rudbāržu pagasts

Personal information

Tēvs Teodors Grasis – skolotājs, sabiedriskais darbinieks, dramaturgs. Brālis – dzejnieks un dziesminieks Uldis Grasis. Kopā ar brāli izveidota grupa "Brāļi Graši", Austris Grasis bijis dueta dziesmu galvenais aranžētājs, arī
ģitārists. Vēlāk darbojies rokmūzikas grupā "Arvīds
un mūrsitēji", kā arī vadījis tautas un populārās mūzikas ansambli "Ķelnes
prāģeri", kurā spēlējis klarneti. Kopš 2000. gada turpina latviskās tradīcijas tālāknodošanu savās mājās Mazsalacas novadā, rīkojot vasaras skolas un organizējot dažādus latviskajā tradīcijā sakņotus pasākumus.

Professional activity

Literāri darbi1968: dzejas krājums "Ogles kvēlo" (Imanta). Brāļu Grašu dzeja.

Zinātniski darbi un publikācijas197?: "Erklärendes Wörterbuch zur Sprache der lettischen Volkslieder" ("Latviešu tautasdziesmu valodas skaidrojošā vārdnīca") (B.v. b.i., b.g).
1979: "Par Raiņa lugas Pūt, vējiņi darbības laikmetu" rakstu krājumā "Raiņa un Aspazijas gadagrāmata" (Västerås: RAF).
1986: "Baiba vai Barba? Vēlreiz par Baibas vārdu Raiņa lugā Pūt, vējiņi" literārajā gadagrāmatā "Zari" (Baltic Scientific Institute in Scandinavia).
2001: "Die sowjetische Sprachenpolitik und deren Folgen im heutigen Lettland" ("Padomju valodas politika un tās sekas mūsdienu Latvijā") žurnālā "Europäische Kleinsprachen" (Nomos).

Affinities

Kristaps Grasis - Son
Teodors Grasis - Father
Uldis Grasis - Brother

Residence

Education

–1962
Munster Latvian Gymnasium
Minstere

1962–1963
University of Münster
Bispinghof 3, 48143 Münster, Germany
Studējis mākslas vēsturi un arheoloģiju.

1963–1964
Minhenes universitāte
Minhene
Studējis Āfrikas etnoloģiju, Eiropas folkloru un etnogrāfiju.

1964–1971
Upsālas Universitāte
752 36 Upsala, Zviedrija
Studējis ģermānistiku. Sākumā turpinājis studijas āfrikānistikā un
Eiropas etnogrāfijā, bet mainījis studiju virzienu un beidzis ģermānistiku
un vēsturi. Iegūts filoloģijas maģistra grāds.

1971–1974
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Studējis baltistiku. Doktora disertācija par latviešu un lietuviešu kāzu dziesmu terminoloģiju.

Participation in organisations

Rīga
Eiropas Latviešu jaunatnes apvienība

1989
Latvijas Tautas fronte
Rīga
Padomes loceklis.

Emigrated

1944
Bavārija

Working place

1971–1972
Munster Latvian Gymnasium
Salzmannstraße 152
Latviešu
valodas skolotājs.

1972–2006
Bonnas Universitāte
Bonna
Baltu valodu lektors. Pasniedzis arī latviešu literatūras vēsturi un folkloru.

1987–1995
Latviešu tautas augstskola "Abrene"
Francija
Direktors. Bijis viens no augstskolas dibinātājiem.

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu. Ordenis pasniegts 2012. gada 18. novembrī Rīgā, Melngalvju namā.
IV šķira
2012

Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
Par nozīmīgu ieguldījumu latviešu kopienas veidošanā un latviskās identitātes stiprināšanā.
2019