Arvīds Jēkabs Melliņš

1 picture

04.02.1903 – 09.09.1994

Arvīds Jēkabs Melliņš (1903–1994) – literāts un tautsaimnieks. Publicējis vairāk nekā 400 esejas par socioloģijas, nacionālās politikas un tautsaimniecības jautājumiem austrāliešu un latviešu trimdas periodikā. Dzīves pēdējā posmā plašāk pievērsies dzejas rakstīšanai. Dzeju publicējis periodiskajos izdevumos "Austrālijas Latvietis", "Universitas", "Gaisma" un "Gredzens". Izdevis trīs dzejoļu krājumus.

Birth time/place

04.02.1903
Palsmane
Dzimis Rauzas, mūsdienās Palsmanes pagastā. Dzimis skolas pārziņa, mācību grāmatu autora un sabiediskā darbinieka ģimenē.

Place/time of death

09.09.1994
Melburna

Professional activity

Rakstu krājumi
1992: draugiem trimdā un dzimtenē veltītais krājums "Gaisma tumsā" (Arvīds Melliņš).

Dzejoļu krājumi
1982: "Uz klusuma spieķa" (Arvīds Melliņš).
1988: "Uz dienu nākamo" (Arvīds Melliņš).
1993: "Sibīrijas roze" (Arvīds Melliņš).Sabiedriskā darbībaAustrālijā Arvīds Jēkabs Melliņš aktīvi iesasistījies sabiedriskajā darbā – bijis Latvijas kooperatīvu savienības valdes loceklis, Olburi Latvijas biedrības dibinātājs, Belaretas Latvijas biedrības priekšsēdētājs, Melburnas Latvijas biedrības priekšsēdētājs, Melburnas Latvijas organizāciju apvienības valdes priekšsēdētājs, Katoļu biedrības Austrālijā valdes priekšsēdētājs, latviešu vidusskolas Melburnā dibinātājs un padomes priekšsēdētājs, Latvijas apvienības Austrālijā Informācijas nodaļas vadītājs, Austrālijas redaktors ASV žurnālam "Studies for a New Central Europe", laikraksta "Good Neighbour" redaktors, Belaretas radiofona iknedēļas raidījuma "Continental Highlights" vadītājs.

Quotes

Par Arvīda Jēkaba Melliņa dzejoļu krājumu "Uz klusuma spieķa" (Arvīds Melliņš, 1982)"Austrālijas dzejnieks Arvīds Melliņš ir jauks paraugs tam, cik dabīgas ir jūtām bagāta cilvēka alkas izteikties dzejā, kaut arī viņa profesija dzejai tāla. Kā lasām grāmatas ievadvārdos, ko iejūtīgi uzrakstījis Jānis Klīdzējs, dzejoļu autors ir "tautsaimnieks un politiski redzīgs analists." [..] Krājumā "Uz klusuma spieķa" sastopam visai liriskajai dzejai raksturīgo tematiku: vientulību, mīlas jūtas, reliģiskas noskaņas un Dieva atziņu, tāpat, saprotams, arī trimdinieka ilgas pēc dzimtenes un sāpes par savu brāļu un māsu ciešanām tālos, netaisnos izsūtījumos."Valtere, Nora. Arvīds Melliņš – "Uz klusuma spieķa". Laiks, Nr. 77, 01.01.1995.

Additional names

Arvīds Jēkabs Milliņš

Education

Poznaņas Universitāte
Poznaņa
Turpinājis studijas Pozenes (Poznaņas) Universitātē.

–1949
University of Münster
Minstere
Trimdā Vācijā studējis politiskās zinātnes Minsteres universitātē, iegūstot doktora grādu.

–1921
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1921–1936
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē Tautsaimniecības nodaļā. Studējis ekonomiku.

Working place

1922–1930
Rīga
Strādājis A/S "Eksportieris", kas nodarbojās ar linu un labības tirdzniecību.

1974–1976
Austrālijas latviešu katoļu biļetens "Gredzens"
Melburna
Austrālijas latviešu katoļu biļetena "Gredzens" izdevējs.