Arnolds Deglavs

1 picture
Roles: publicist

15.10.1904 – 22.10.1969

Birth time/place

15.10.1904
Liepāja

Place/time of death

22.10.1969
Rīga

Personal information

DEGLAVS Arnolds (1904.15.X Liepājā - 1969.22.X Rīgā) - publicists, padomju darbinieks.
Dz. ostas strādnieka ģim. Beidzis Liepājas ģimn. (1925). No 1925 stud. tautsaimniecību LU. Bijis laikr. "Darbs un Maize" red. (1928-29). No 1927 bijis nelegālās KP biedrs, LKP Liepājas un Rīgas org-ju propogandists, public. rakstus nelegālajā presē (anonīmi), vairākkārt apcietināts (1928-29; 1931-33). Bijis Saeimas str. un zemn. frakcijas deputāts (1933 XII-1934 V). Ar D. kā izdevēja un tulkotāja vārdu izdota antifašistiskā "Brūnā grāmata" (1934; faktiski tulk. A.Bauga, E.Bramberga u.c., iespējams, arī M. Ķempe). 1934-39 atradies apcietinājumā.
1940-41 Rīgas izpildkomitejas pr-js. 1941 evakuējies uz Krieviju, bijis 2. latv. strēlnieku pulka komisārs, LKP CK un LPSR TKP pilnvarotais Vidusāzijā. 1944-51 Rīgas pils. IK pr-js, 1951-56 strādājis LVI, 1956-61 Rīgas pils. IK pr-ja vietnieks, 1961-69 Jūrmalas pils. IK pr-js. Sar. grām. "Padomju Rīga" (1950). Krājumos publicētas D. atmiņas par L. Laicenu, laikraksta "Darbs un Maize" un "Brūnās grāmatas" izdošanu.
R. Briedis

Affinities

Aina Deglava - Wife

Occupations

Education

1925
mācījiesbeidzis Liepājas ģimnāziju

1925
studējisstudē tautsaimniecību LU