Andris Blekte

Andris Blekte (1923–2007) – režisors. Kopš 1944. gada dzīvoja Stokholmā.

Professional activity

Sākumā izkaisītās intereses, kas izpaužas filoloģijas studijās Stokholmas Augstskolā un baleta meklējumos, drīz vien pilnīgi koncentrējas uz teātri. Blekte mācās aktieŗu ķermeņa techniku, kļūst visā pasaulē slavenā mīmu mākslas meistara Dekrū (Decroux) skolnieks. Nepārtraukti mācoties tālāk, lielu 1956. gada daļu pavada teātŗa studijās Francijā.

Savu pirmo iestudējumu jaunais deva latviešu sabiedrībai 1951. gadā, ar entuziastu ansambli uzvedot Damberga „Neticīgo Kolumbīni”.
Kopš 1953: pastāvīgs režisors Stokholmas Marsias Teātrī, nelielā avangarda skatuvē ar augstiem teātra mākslas ideāliem.
Vadījis režijas Jaunajā teātrī (Nya teater) un Kamerteātrī (Kammarteater) Cabaret de l’arte uzvestajos franču un zviedru avangarda viencēlienos.

Pazīstams paralēli režisora darbam arī kā aktieris, paedagogs un teātra teorētiķis.