Aleksandrs Rūdolfs Hofmanis

1 picture

13.01.1921 – 10.05.2014


Birth time/place

13.01.1921
Dobele

Place/time of death

10.05.2014
Losandželosa

Personal information

Dzimis Dobelē, mācījies Rīgā, bet vasaras pavadījis Dobelē, kur dzīvojusi viņa mātes māsa un vecmāmiņa.
Vācu laikā Rīgā strādājis par tulku, vāciešiem atkāpjoties, ģimene bēgusi uz Kurzemi, nonākot Dunikā.
No Liepājas ar kuģi aizbraucis uz Vāciju, nokļuvis Sudetos, vēlāk mitinājies Vācijas bēgļu nometnēs.

Professional activity

1942: pirmā publikācija "Neretietis Kristofors Fīrekers" laikrakstā "Jēkabpils Vēstnesis" 10. decembrī.

Fišbahas bēgļu nometnes biļetena "Vēstis" redaktors.
Latviešu valodas skolotājs Kārļa Skalbes latviešu skolā Fišbahā, un kādu laiku vadīja Fišbahas Latviešu komitejas literatūras apgādu.
Kopš 1956: izdevis Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biļetenu, iespiedis ikgadējo kalendāru, ilgus gadus bijis Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības valdes loceklis.

Dzīvojot trimdā, publicē rakstus par latviešu valodas jautājumiem.

Quotes


Affinities

Residence

Working place

Kārļa Skalbes ģimnāzija
Fišbaha
Skolotājs un klases audzinātājs.

Kārļa Skalbes tautskola
Fišbaha
Skolotājs.

1945
Vircburgas Latviešu Vēstis
Vircburga
Redaktors.

Participation in organisations

Education

1940
Rīga City 1st Gymnasium
Rīga

1940
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Uzsāka baltu filoloģijas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē.Kursabiedri: Voldemārs Ancītis, Boriss Infantjevs, Rasmu Grīsli, Andreju Johansonu, Oļģertu Kroderu, Vidvudu Medeni, Modris Zeberiņu.

1955
San Luis Obispo
Ieguvis bakalaura grādu grafiskās komunikācijās Kalifornijas Valsts Politehniskā universitātē.

Awards

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda balva
Par ilggadēju darbu Dienviskafilornijas latviešu biedrībā
1998