Zigurds Bārda

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (16); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(4)

NameZigurds Bārda
PseudonymDāvids Draugs, Mets Metums, Kaspars Pociems
SummaryZigurds Bārda (1916–1984) – žurnālists, literāts. Paulīnas un Friča Bārdas dēls. Mācījies Rīgas Valsts paraugpamatskolā, Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijā un Latvijas Universitātē. Darbojies kā žurnālists vai strādājis laikrakstu un žurnālu redakcijās. 1944. gadā kā kara ziņotājs nonācis Vācijā. Darbojies žurnālistikā, rakstījis feļetonus ar Meta Metuma vārdu. 1948. gadā izceļoja uz Austrāliju, dzīvoja Melburnā, darbojās latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, arī laikraksta "Austrālijas Latvietis" redakcijā. Uzstājies ar priekšlasījumiem par tēvu Frici Bārdu un māti Paulīni Bārdu, kā arī tēvoci Antonu Bārdu. Sarakstījis vairākas lugas, spēlējis teātris Melburnas Latviešu teātrī, publicējis stāstus un bērnības atmiņu tēlojumus.
Personal informationDzimis Paulīnas un Friča Bārdas ģimenē.
Pēc Friča Bārdas nāves Paulīna Bārda ar meitu Ulriku Tamāru un dēlu Zigurdu pārcēlās uz Pociemu. 1921: atgriezās Rīgā.

1944: nonāca Vācijā kā kara žurnālists.
1948: 26. novembrī izceļojis uz Austrāliju.
Work

Pirmā publikācija

1929: "Manas atmiņas par skolu" publicēta laikrakstā "Latvija Jaunatne" 54. numurā.
1934: publicējis rakstu "Jauks sports vasarā – ceļot kajakā" izdevumā "Sporta pasaule".

Feļetonu publikācijas periodikā ar pseidonīmu Mets Metums. "Savos feļetonos viņš neraugās pēc augstām un gudrām lietām, bet labprāt pačalo par ikdienas parādībām un cilvēciņiem."
Laikrakstā "Austrālijas Latvietis" publicēti stāstiņi un bērnības atmiņas.

Ar pseidonīmu Kaspars Pociems (vai iniciāļiem K. P.) publicējies žurnālā "Gaisma" un "Dzimtenes kalendārā", ar pseidonīmu Dāvids Draugs - katoļu biļetena "Gredzens" bērnu pielikumā.
Rakstījis īslugas un skečus skolu izrāžu vajadzībām.
1966: bērnu luga "Ziemassvētki Silavā".
1967: bērnu luga "Saulstaru viesi".
1971: bērnu luga "Baltastīte un taurenīte".
Īsluga "Dāmu asols" (1967).
Quotations

Par Zigurda Bārda personību un daiļradi

"Es vēl ļoti labi atceros 1935. gadu, kad "Sporta pasaules" redakcijā ienāca pamaza auguma jauneklis un piedāvāja savu rakstu darbiņu – "Jauks sports vasarā – ceļot kajakā". Tas palicis viņa pirmais publicējums. [..] Metam, kā to diendienā dēvē draugi, ir daudzas intereses, no sabiedriskā darba un teātra līdz avīžniecībai, bet vēl līdz šai dienai viņš sevi skaita arī par sporta cilvēku. Austrālijā viņš pārskolojies par mašīnburtlici Austrālijas latviešu avīzē, un tas nozīmē smagas darba dienas. Nedēļu nogalēs ir dažādi sabiedriskie pienākumi. Kad lai raksta? Zigurda Bārdas un Meta Metuma īstā vieta tomēr būtu tikai avīžniecība, kaut arī daži mēģinājumi apliecina arī dotības daiļliteratūrā – lugu rakstīšanā un humoristiskajā dzejā."
Šmits Arnolds. Arī Metam jau 50 gadu. Laiks, Nr.26 (30.03.1966)
LinksAntons Bārda (1891–1981) - Father's brother
Fricis Bārda (1880–1919) - Father
Paulīna Bārda (1890–1983) - Mother
Occupationsjournalist
writer
Birth time/place04.04.1916
Rīga
Rīga
EducationRīgas Valsts paraugpamatskola
Rīga
Rīga

1936
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010

1936: beidzis mācības.


1936 – 1940
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: pedagoģija.

Working placeLaikraksts "Tēvija" (1941–1945)
Rīga
Rīga
Strādāja redakcijā.

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

Skolotājs, nostrādāja 13 gadus.


Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

Melburnas Latviešu teātra direktors un aktieris.


1937 – 1939
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)
Rīga
Rīga
Strādāja redakcijā.

1946 – 1947
Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Gincburga
Günzburg, Bavaria, Germany, 89312
Strādāja redakcijā.

1949 – 1969
Australian Latvian
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

Strādāja redakcijā.


1970
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
No 1970: Melburnas latviešu ev.-lut. draudzes izdevuma "Mūsu Dzīve" redaktors.
Participation in organisationsStudentu korporācija "Lettonia"
Filistrs.

Latviešu preses biedrība
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
LPB Melburnas kopa.
ServiceLatvian Legion

Kara ziņotājs.


5. Rīgas kājnieku pulks.
Emigrated26.11.1948
Austrālija
Australia
Place/time of death01.08.1984
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia
Buried06.08.1984
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

Apglabāts latviešu kapu nodalījumā kapsētā "Fawkner".

Museums26.06.1993
The museum of the poets Bārdas family „Rumbiņi”
Rumbiņi
"Rumbiņi", Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061
Pārapbedīts1998
Umurgas kapi
"Umurgas kapi", Umurgas pagasts, Limbažu novads, LV-4004
1998. gadā pārapbedīts Umurgas kapos līdzās vecākiem.

Map legendShowing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
04.04.1916Birth time/placeCity
2Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
01.08.1984Place/time of deathCity
3Austrālija
(Australia)
26.11.1948EmigratedCountry
4Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
06.08.1984BuriedCity
5Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
1936EducationBuilding, house
6Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1936 - 1940EducationBuilding, house
7Rīga
(Rīga)
(Not set)EducationCity
8Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1949 - 1969Working placeCity
9Rīga
(Rīga)
1937 - 1939Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
11Gincburga
(Günzburg, Bavaria, Germany, 89312)
1946 - 1947Working placeCity
12Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1970Working placeCity
13Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
(Not set)Working placeCity
14Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
(Not set)Working placeCity
15Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
(Not set)Participation in organisationsCity
16Rumbiņi
("Rumbiņi", Katvaru pagasts, Limbažu novads, LV-4061)
26.06.1993MuseumsFarmstead
17Umurgas kapi
("Umurgas kapi", Umurgas pagasts, Limbažu novads, LV-4004)
1998PārapbedītsCemetery

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.