Vizbulis Bērce

lv
Report to editor

Works: Author (18); Editor (3); Author of the comment (7); Person of reception (8)

Photos: Person in photo(1)

NameVizbulis Bērce
Personal informationBĒRCE Vizbulis (1916.28.X. Irkutskā - 1971.28.II Maskavā, apbed. Rīgā, Raiņa
kapos) - rakstnieks.
Dz. izsūtītā rev. un rakstn. Augusta Arāja-Bērces un rev. Annas Rācenes
ģim. Pēc Februāra rev. ģim. pārcēlās uz Maskavu, vēlāk uz Rīgu. Māc. Rīgas
9. psk. (1923), latv. ped. tehnikumā (1924-25) un kr. nepilnā vsk. (1925-32) Maskavā. Strād. par atslēdznieku (1932-35). Māc. Maskavas Jurid. inst.
(1936-40). Bijis Ašhabadas apg. tiesas loceklis Turkmēnijā (1940-42).
Ierindnieks Sarkanajā armijā, laikr. "Latviešu Strēlnieks" (1942-45) un
"Cīņa" (1945) līdzstrādnieks. LVI Daiļlit. red. vad. (1946-52). RS b. (1947). LPSR N.b.k.d. (1966).
Pirmā publikācija - stāsts "Amerikānis" laikr. "Komunāru Cīņa" 1933.29.XI. Daiļrades sākumposmam raksturīga pievēršanās KP izvirzīto ideoloģisko postulātu iedzīvināšanai s-bā, pozitīvā un negatīvā varoņa kontrasts, cilvēku psiholoģiskās pārveides un īstenībai neatbilstošs dzīves
saimnieciskās augšupejas optimistisks apraksts. Tēlojumam pietrūkst modulējuma, nianšu un krāsu bagātības. Stāstu krāj. "Pirmie vienpadsmit" (1949), rom. "Rītdiena sākusies šodien" (1951), "Mēs - darba rūķi..." (1956), rom. "Mantojums" (1965). Pārliecinošāka dzīves aina atklājas darbos
ar autobiogr. ievirzi: stāsti par tiesas darb. ikdienu - "Svaru kausi" (1970), nepab. rom. "Dzīves labākā daļa" (1972). Ieskatu rakstn. daiļrades
laboratorijā sniedz krāj. "Krāsaini sapņi" (1963), "Brīnumputnu meklējot" (1969), "Tas ir arī mans liktenis" (1976).
Izlase "Kur ceļi šķiras" (1966).
L. Brutāne V. Par Vizbuli Bērci domājot... // Lit. un Māksla, 1976,
23.X; Čākurs J. Silueti. R., 1976, 70.-81. lpp.; Briede Dz. Tēvu tēvu laipa
mesta... // Karogs, 1979, 3.
LinksAugusts Arājs-Bērce - Father
Occupationsauthor
Birth time/place28.10.1916
Education1923–1924
mācījies
1924 ar māti aizbrauca uz Padomju Savienību.
mācījies Rīgas 9.pamatskolā
līdz 01.1924g.

1924–1925
mācījies
mācījies latviešu pedagoģiskajā tehnikumā Maskavā

1925–1932
mācījies
Citos avotos (Latviešu lit.darbin., 1965) - 1925-32 mācījies krievu 7-gadīgajā skolā.
mācījies krievu nepilnā vidusskolā

1935
mācījies
1935 nokārtojis vidusskolas gatavības pārbaudījumus

1936–1940
studējis
mācījies Maskavas Juridiskajā institūtā
Participation in organisations1947–1969
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.


1947–1969
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)

Biedrs.

Place/time of death28.02.1971
Buried

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1947 - 1969Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.