Vitauts Kalve

lv
Report to editor

Works: Author (72); Compiler (1); Editor (5); Author of the comment (8); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(1)

NameVitauts Kalve
Additional namesVitolds Ēriks Kalniņš
PseudonymVilis Kauss, Videvuds Kļava
SummaryVitauts Kalve (īstajā vārdā Vitolds Ēriks Kalniņš, 1913–1989) – literatūrkritiķis, dzejnieks. Tēvs – rakstnieks Jānis Sarma. Brālis – Sigurds Kalniņš, grafiķis. Beidzis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu (1939), studējis arī filoloģiju, trimdā studējis Tībingenes Universitātē. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, 1950. gadā pārcēlies uz ASV, dzīvojis Ņujorkā. ASV strādājis galvenokārt gadījuma darbus, piedalījies Amerikas latviešu humanitāro zinātņu asociācijas darbā. Daudzu latviešu rakstnieku daiļradi analizējošu rakstu un recenziju autors, pētījis rakstnieku poētiskās pasaules īpatnības, modernās dzejas metaforiku. Kopā ar Jāni Andrupu sarakstījis literāru portretu un eseju krājumu ar faktoloģiski plašu informāciju "Latvian literature" ("Latviešu literatūra", 1954). Bijis viens no trimdas dzejas antoloģijas "Dzejas un sejas" (1962) sastādītājiem, mēnešraksta "Vārti" galvenais redaktors (1952–1953). 70. un 80. gados pētījis latviešu folkloru un mitoloģiju. Vitauta Kalves dzejoļi, galvenokārt ar Videvuta Kļavas, Viļa Krausa pseidonīmu publicēti trimdas periodikā un antoloģijā "Dzejas un sejas".
Personal informationĪstajā vārdā Vitolds Ēriks Kalniņš.
Tēvs – rakstnieks Jānis Sarma. Brālis – Sigurds Kalniņš, grafiķis.
Dzīves vietas un skolas mainījis atkarībā no tā, kur attiecīgajā laikā par skolotāju strādājis viņa tēvs gleznotājs.

1939: salaulājies ar Annu Skrindu, kuru 1941. gadā kopā ar viņu dēlu Vitoldu izsūta uz Tomskas apgabalu.

Strādājis par pedagogu, arhivāru. Pieminekļu valdes inspektors, pārbaudījis un aprakstījis senvietas, pilskalnus, apbedījumu vietas, kur notika vai bija notikuši arheoloģiski pētījumi. Līdz 1944. gadam strādājis arhīvu nozarē, norīkots par apriņķa arhīvu inspektoru.
1944: emigrējis uz Vāciju.
1950: pārcēlies uz ASV, dzīvojis Ņujorkā. ASV strādājis galvenokārt gadījuma darbus.
Kopš 1976. gada vairākkārt apmeklējis Latviju.
1984. gada maijā atgriezies Latvijā.
Work1938: pirmā publikācija – recenzija par Franča Kempa grāmatu "Latgales likteņi" laikrakstā "Tēvijas Sargs" 1938. gada 13. maijā.

Darbība literatūrkritikā un pētniecībā

Recenzijas un apceres laikrakstā "Latvija" par Aleksandra Čaka, Alfreda Dziļuma, Aleksandra Grīna, Pāvila Klāna, Zentas Mauriņas, Bruno Saulīša, Velta Tomas, Ingrīdas Vīksnas, Teodora Zeltiņa u.c. autoru darbiem; trimdā galvenokārt izdevumos "Tilts", "Ceļa Zīmes", "Laiks", "Latvju Žurnāls" publicēti raksti, recenzijas un apceres par Aleksandra Čaka, Andreja Eglīša, Jāņa Klīdzēja, Knuta Lesiņa, Jāņa Sarmas, Veronikas Strēlertes, Jāņa Širmaņa, Linarda Tauna, Jāņa Veseļa, Gunta Zariņa u.c. autoru darbiem.
Savus kritiķa principus Vitauts Kalve izteicis brošūrā "Mākslas vērtēšana un apcerēšana" (1964), kopā ar Jāni Andrupu sarakstījis literāru portretu un eseju krājumu ar faktoloģiski plašu informāciju "Latvian literature" ("Latviešu literatūra", 1954).
Grāmatā izdots apcerējums "Andrejs Eglītis" (1949), kā arī humoristisks dzejojums "Nesaīsināts ļoti garš priekšlasījums par Andreja Pablo Mierkalna dzīvi un darbiem.." (1962).

20. gadsimta 70. un 80. gados pētījis latviešu folkloru un mitoloģiju.

Sastādītie un komentētie darbi

1962: viens no trimdas dzejas antoloģijas "Dzejas un sejas" sastādītājiem.
1965–1968: rediģējis un komentējis Jāņa Sarmas Rakstus (2-5).
1966: komentējis un veicis Edvarta Virzas romāna "Straumēni" tekstoloģisko salīdzināšanu Rakstu 4. sējumā.

Darbība literatūrā

Dzejoļi, galvenokārt ar Videvuta Kļavas, Viļa Krausa pseidonīmu publicēti trimdas periodikā un antoloģijā "Dzejas un sejas".

Veidojis māksliniecisko apdari Jāņa Sarmas stāstam "Tāda ir dzīve" (1962) un Ilzes Šķipsnas romānam "Aiz septītā tilta" (1965).
Quotations[..] viens no vistalantīgākajiem savas paaudzes literatūras teorētiķiem ar neizsīkstošu ideju krājumu un lielām darba spējām."

Jānis Andrups. Talantīga pētnieka aiziešana. Brīvā Latvija, Nr. 20 (129), 1989., 2. lpp.
LinksJānis Sarma (1884–1983) - Father
Sigurds Kalniņš (1918–1956) - Brother
Occupationspoet
literary scholar
literary critic
Birth time/place02.05.1913
Lielvārde
Lielvārde, Lielvārdes novads
ResidenceJāņa sēta, Rīga
Jāņa sēta, Rīga

Rīgā neatkarības gados Vitauts Kalve dzīvoja senlaicīga dzīvoklī Jāņa sētā kopā ar savu brāli Sigurdu Kalniņu.


1950
Ņujorka
New York, USA
No 1950. gada dzīvojis Ņujorkā.

00.05.1984
Durbe
Durbe, Durbes novads

1984. gadā atgriezies Latvijā, dzīvo Durbē.

EducationBauska
Bauska, Bauskas novads
Mācījies skolā Bauskā.

Tībingenes Universitāte
Trimdas laikā papildinājies Tībingenes Universitātē.

1931
Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads

1931. gadā beidz ģimnāziju Daugavpilī.


1939
University of Latvia

Beidzis Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu, studējis arī filoloģiju.

Working placeRīgas pilsētas arhīvs
Arhivārs, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

Ebenveileras Latviešu ģimnāzija
Ebenveilera
Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany
Vēstures skolotājs.

1952 – 1953
Mēnešraksts "Vārti"
Ņujorka
New York, USA
Galvenais redaktors
Participation in organisationsAmerikas latviešu humanitāro zinātņu apvienība
Piedalījies apvienības darbā.
Emigrated1944
Vācija
Germany
1944. gadā emigrējis uz Vāciju.

1950
Amerikas Savienotās Valstis
United States
1950. gadā pārcēlies uz ASV.
Place/time of death15.04.1989
Durbe
Durbe, Durbes novads
Buried00.04.1989
Priediena kapi
"Priediena kapu kapliča", Durbes pagasts, Durbes novads, LV-3440

1994. gadā pārapbedīts Lielvārdes luterāņu kapos.

Map legendShowing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Lielvārde
(Lielvārde, Lielvārdes novads)
02.05.1913Birth time/placeCity
2Ņujorka
(New York, USA)
1950ResidenceCity
3Durbe
(Durbe, Durbes novads)
01.05.1984ResidenceCity
4Jāņa sēta, Rīga(Not set)ResidenceStreet
5Durbe
(Durbe, Durbes novads)
15.04.1989Place/time of deathCity
6Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
7Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1950EmigratedCountry
8Priediena kapi
("Priediena kapu kapliča", Durbes pagasts, Durbes novads, LV-3440)
01.04.1989BuriedCemetery
9Bauska
(Bauska, Bauskas novads)
(Not set)EducationCity
10Daugavpils
(Daugavpils, Daugavpils novads)
1931EducationCity
11Ņujorka
(New York, USA)
1952 - 1953Working placeCity
12Ebenveilera
(Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany)
(Not set)Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.